Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

داو ن تذولي ن وذفل, ثيڨجذا تعجب إيمرزا ينس

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 11:33     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 563 ن تيكّال
داو ن تذولي ن وذفل, ثيڨجذا تعجب إيمرزا ينس

ثوبيرت – ثاغسرث ثانزوانت ن تڨجذا (ثوبيرت), إيديزڨان ذڨ ثاثايث ن 1.478 ن ييميترن, ثوغالاسد شباحا ينس ن تڨرسث إيلمند نوغلوي ن واطاس ن وذفل إي سكلسن ذڨ 24 ن ييسراڨن اكي إينوڨورا, نغلن فلاس, سڨ واس ن سبث ثمراوين ن ييمرزا غاس اكن ڨثن ووڨورن إيواكن اذ تكشمض إيلمند ن وڨريس يلان ذڨ وبريذ.

سڨ زرين دقس ن ييمالاسن نوراجو, إيمضقان ن وادڨ اكي ن تمريث ذلن اك س ثذولي ثاملالت, ثفكا اس ييوث ن شباحا ثاييونانت.

غاس اكن يشض وبريذ, اطاس ن تكروسين إي يساوضن اذ كشمنت غورس اماس اغلناو ن وادال اك ذوسڨونفو ن تڨجذا , إيدڨ ثمريحنت كرا ن تواشولين إيد يوسان ثانزايث اكن اذ فارصنت اڨاما ذڨ ثڨرسث اكي.

غف وبريذ اغلناو أوطون 3 يتاوين غر ثغسرث, لان إيمرزا نيضن, ذغا ثيواشولين إيديڨلان س واراو نسنت, تاطافن ثيوليفين اك ذ اذ ڨرينت ذ شفايا, ما ذ ويياض ثورارن س وذفل.

 

 

داو ن تذولي ن وذفل, ثيڨجذا تعجب إيمرزا ينس
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 11:33     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 563 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article