Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاغرذايث – دثيلي ثژريڨث ثيس 50 ن تمغرا ثاغلناوث ن ثاڕاكنا ڨار 17 ذ 2 مغرس ذڨ ثغرذايث (60 ن ييكيلوميترن ذڨ ونژول ن لزاير ثمناغث), غف واكن ايدنان إيمژلا ن تويلايت إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير.
ثوبيرت – سين ن يمدانن اي يموثن, جرحن 24 ن ويياض, اس ن تلاثا, ذڨ وميواث ڨار ييون نوكاميون ذ سين ن ييساكالن نومسني ن يمسيكلن ذڨ وبذال ن وبريذ امازال ن وحنيف (اڨموض ن توبيرت), غف واكن ايغدنان ييمژلا نومسثن اغاريم ن تويلايت اكي.
بڨايث – إيحتثد ؤنغلاف ن تغبولا ن وامان, حسين نصيب, اس ن لحد ذڨ بڨايث, ذاكن يسفك اذ يتواسعجل أوسكي نوسفرك ن وامان سڨ ثغيوانين غر ثڕميسث ن تزايريث ن وامان إيوسلهو ن وفراق ن وامان ذوسڕشذ يلهان أوڨار.
وهڕان– سدرمن ييمژلا ن تمسثلا ثاغلناوث ن وهڕان, ذڨ ييمالاس اكي, اژطا ذ اڨراغلان يموزڨن ذڨ أوستي ن تهيوفين ذڨ ييوث ن تمهلت مغرن اي يساوضن غر واباژ ن 13 ن يمستيين ذ توطفا ن 4,5 ن ييقنطارن ن لكيف يتواسكرن, غف واكن ايدثنا, اس ن لاڕبعا, ثفكا اكي ن تغليسث.
عين الدفلى – سوجمال, 765 ن يخامن ن لمشتاث ن سيدي عمڕ ذ حمادشية (ثيغيوانين ن لعبادية ذ مخاطرية, عين الدفلى) اي يتواقنن, اس ن لاڕبعا, غار أوژطا ن ووريڨ اڨامان. سودسن ثافوڨلا إيلمند ن وايا س وحضاڕ ن الوالي ن عين الدفلى, إيذوبا إيديڨانن ذ كرا ن ييمسفايذيين ذڨ ييون ن يسواغ يتشوڕن ذ تومرث. مي يساول ذ تواشولين ايديسفايذين سڨ ثمهلت اكي, يناد الوالي ن عين الدفلى, بن يوسف عزيز, ذاكن أور تعطيلن ارا ذاغ اذ صڨمن إيبريذن ن تمناضث اكي.
جلفة – كراض (3) يمدانن اي يموثن يرنو جرحن 6 ذڨ سين ن ييسهوا ن وبريذ ايديلان ذڨ تويلايت ن جلفة, غف واكن ايدنان إيمژلا نومسثن اغاريم.
ثباتنت – ثسفوڨل ثدايڕا ن بريكة (ثاويلايت ن تباتنت), اس ن لثنيين, امولي ويس 59 ن ييسڨاسن ن تمتانت ن ومجاهذ العمري مجوج, اي يغلين ذڨ ييڨر ن ييسغ اس ن 12 فوڕاڕ 1960.
ثوبيرت – ثاغسرث ثانزوانت ن تڨجذا (ثوبيرت), إيديزڨان ذڨ ثاثايث ن 1.478 ن ييميترن, ثوغالاسد شباحا ينس ن تڨرسث إيلمند نوغلوي ن واطاس ن وذفل إي سكلسن ذڨ 24 ن ييسراڨن اكي إينوڨورا, نغلن فلاس, سڨ واس ن سبث ثمراوين ن ييمرزا غاس اكن ڨثن ووڨورن إيواكن اذ تكشمض إيلمند ن وڨريس يلان ذڨ وبريذ.
عنابة – سدرمن ييفرذيسن ن تمسثلا ثاغلناوث ن عنابة ييوث ن تڨراوث يموزڨن ذڨ تمسغيوث ثاروسضيفث ن ييسافارن ذ تعقاشين ن لعقل يرنو طفن 12.240 ن تعقاشين, ڨاراسنت 50 ن تعقاشين ن لعقل, غف واكن ايدينا, اس ن سبث, ييون ن والغو ن تفلا اكي ن تغليسث.
لژاير ثمناغث – يضراد ييون نوهوشو ن واكال س 3,6 ن تفسنيوين غر ثسكالا يلدين ن ريشتر إي سكلسن اس ن سبث غف أوسراڨ ويس 17:08 ذڨ وادڨ ن واد ژناتي, ذڨ ثويلايت ن ڨالمة, إيدينا واماس ن تڨمي ثاسنالونانت (شراڨ) ذڨ ييون ن والغو.
Banniere interieur Article