Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيبازة- ييبان وافلو ن ويس سن سي لعيذ أمزيان، ذڨ مڨراذ ن تمناضين ن تويلايت ن تيبازة يرسا ؤلاش لحس، أدو ن تيلي ن ؤزوزر ن ؤنففاد بوقاشوش يلان يطف دونيث ذ ؤماضال يجمل، ماني يفرض غف يقشيشن ظغمزيانن غف ييذيس نسن س لبراءث نسن قلي ن ورموذ ذڨ مڨراذ ن ييزوقاق ذڨ وافلو يشور تامدورث ذ تاسورفا ئيد ن ؤززوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش.
ميلة- ؤفين أطاس ن إيا يشهلن لهوايث ن ؤصيض ن ييلسمان ذ إيا يلتازمن غف ؤباعذ أنميتي سڨ وحراز ن واضان ؤنفافاد بوقاشوش، ذڨ ييجماضن ن وستور ن بني هارون ذي تويلايت ن ميلة لقبلث ذ أدوري نسن ذڨ يور ن رمضان.
لزاير تامانغت- تراجان أد هوان يينوزار س واجاين ثامديث ن واسا لحد ذڨ قلين لولاياث ن ؤسامر ن تمورث نغ، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذي نشرث ن وافلو ن ؤديوان أغلناو ؤقارع ن وافلو.
لزاير تامانغت- تراجان أذ ئيلين إينوزار ذيسن أجاين، سي ثمديث ن واسا لاربعا ذي لولايات ن ؤمالو ن وغلان، واي غف لحساب ن يد يوسين نشرث ن وافلو ن ؤلماس أغلناو ن ؤقارع ن وافلو.
لزاير تامانغت- ؤذفن ييمڨين ن ؤمستن أغاريم ذي لولايث ن لزاير إيضلي تلاثا ثامديث، زاث ؤسهوو ن تيطوث ن تسطا سي تنضلث ن سيدي محمد ذ زقاق أجدان ن تغيوانت محمد بلوزداد ذي لزاير تامانغت، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن سغر ييموكلف ن تغامسا ذ تسودوت أيا
قسنطينة- بذون ييمزلا نتغليست ذي تويلايت ن قسنطينة أسا سبث ذڨ وفراض ن ؤسكير ذ وغتاس ئيد يريين سغر لولايث يقارن بلي يلزم أروض ن تنڨابين إي تجار ذ ييغرمانن ذڨ ييموكان ن تذبلين إناڨذوذين، باش أذ نقصن سڨ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش أثرار.
تاغردايت- تبذو إيض ن ييضلي لجمعة غر سبث ثماهيلت ن ؤنظف ذ ؤسيزدي تامقرانت ذڨ ييموكان إناڨذوذن ذي تغيوانت ن تغردايت، ذڨ ؤكاتار ن ييسكيرن ن وحراز سڨ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش أثرار (كوفيد-19).
أدرار- يتواسن ؤيور ن رمضان أمبارك ذي لولايث ن أدرار س سباير ذ لعوايذ ورعاذ لانت تشاثنت ذڨ وول ن ؤمزروي، ذ واماس أنميتي ن تمناضت، واي ذڨ واكوذ يلان ثفرض تاسناتويلت ن رقمنث أثرارت.
لزاير تامانغت- تقاراعن أذ ئيلين إنوزار لمراث س واجاين سڨ أسا لحد ذي تويلايين ن ؤڨافا، إينوزار أيا أذ ئيلين ئيذ ييعجاجن قوان، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ نشرث ن وافلو سغر ؤلماس أغلناو ن ؤقارع ن وافلو.
لزاير تاممانغت- تقاراعن أهڨيث ن يينوزار س واجايان سڨ آماس ن واسا لجمعة غف واطاس ن تويلايين ن ؤمالو ذ تلماست ن تمورث نغ، واس غف لحساب ن نشرث ن ؤلماس أغلناو ن ؤقارع ن وافلو.
Banniere interieur Article