Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اطرضق مي يعدا أونغلاف امنزو افلسطيني ذڨ ييون ن وبريذ ذڨ غزة

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:25     تاڨايت : أماضال     غران-ت 104 ن تيكّال
اطرضق مي يعدا أونغلاف امنزو افلسطيني ذڨ ييون ن وبريذ ذڨ غزة

غزة – 7 ن يمدانن اي يجرحن اس ن تلاثا مي د يلا ييون نوطرضق ذڨ ييون ن وبريذ ذڨ ثسفيفث ن غزة مي د ثعدا ثسڨليث نونغلاف امنزو نوذابو افلسطيني, رامي حمد الله, ايد يرزان غاف ثمناضث اكي, غف واكن ايد نان إيميدياثن إيفلسطينيين.

يلاد أوطرضق اكي ذڨ ثمدينت ن بيت حانون, ذڨ أوڨافا ن تسفيفث ن غزة, يرنو إيحوزا سين ن يمسداين إينڨورا ن تسڨليت اكي, ذغا ذ ايا ايد يڨلان س وجراح ن 7 ن يمدانن, غاف واكن ايد ثنا ثنڨا ن ييسالان ثافلسطينيث ن وافا.

ماس حمد الله ذ ييغف افلسطيني ن وومل, مجيد فاراج, لان ذڨ ثسڨليت اكي ماشا أور تن يوغ واشما, غف واكن ايدثنا ثنڨا اكي.

ورعاذ أور ژرين انوا اي يلان ذفير أوطرضق اكي ايد يلان مي ثوذف ثسڨليث ني غار واكال ن غزة.

اطرضق مي يعدا أونغلاف امنزو افلسطيني ذڨ ييون ن وبريذ ذڨ غزة
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:25     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 104 ن تيكّال   بضو