Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مروك / اموسو ن حيراك ن جرادة : لباطل يتارود رفو, هياند ثيكلي ثامناضانت إي واس ن لحد

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 مغرس 2018 14:44     تاڨايت : أماضال     غران-ت 73 ن تيكّال
مروك / اموسو ن حيراك ن جرادة : لباطل يتارود رفو, هياند ثيكلي ثامناضانت إي واس ن لحد

رباط - ثاكريضث إيد يغلين غف إيمغناسن ن تنكرا إي لا يتهوشون ثامدينت ن جرادة ذڨ أوڨافا ن مروك, لا ثتلقيم رفو ذڨ ثمدينت ثاقبورث ن ييمغيزن, إيدڨ دضران ييسهوا ديڨلان س ثمتانت ن دقس ن يمدانن, ايا ديڨلان س رفو ن ييمزذاغ ن تمدينت ني, ثڨوشل اكن اذ كمل امنوغ ينس س وموكن ن ييوث ن ثيكلي ثامناضانت اس ن لحد.

اس ن سبث, ذ تيميضييين ن ييمدانن إي يڨان ثيغيميت سدات ن تسغيمت ن ييمسولتا ن جرادة اكن اذ سوثرن اسللي ن ييون سڨ ڨار ن ووذماون إيمقرانن نوموسو ن حيراك, ذيسم اديڨان إي فكان إيوموسو نسن نومنوغ, ام وين ن ريف (اڨافا).

توالينت يمدوكال ينس ‘’ ذ تاڨجذيث نوموسو’, مصطفى داينين, 27 ن ييسڨاسن ذڨ لعمر ينس, يتواطف اشكو يغراد إي وغرف اكن اذ تكين ذڨ ثيكلي ‘’ثامناضانت’ ارا ديضرون اس ن لحد, إيدينا عبد الصامد حباشي, ذ اڨنساس ثسقاموثين ثيديڨانين يتواكلفن سوديوني اك ذ ييذوبا.

 

مروك / اموسو ن حيراك ن جرادة : لباطل يتارود رفو, هياند ثيكلي ثامناضانت إي واس ن لحد
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 مغرس 2018 14:44     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 73 ن تيكّال   بضو