Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاكريضث مڨال يينسلمن ذڨ سريلانكا: يقلد شوال

  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 07 مغرس 2018 15:48     تاڨايت : أماضال     غران-ت 75 ن تيكّال
ثاكريضث مڨال يينسلمن ذڨ سريلانكا: يقلد شوال

كولومبو – لانتد ثغواغين ثيماينوثين اس ن لاڕبعا ذڨ ثلماسث ن سريلانكا, أولا ما يذوبا إيسريلانكيين سغرثند اداذ ن توثريبين إي ثاليث ن 10 ن ووسان ذفير ييوث ن ثايوڨث ن تكريضث ايديلان مڨال ثدرسث ثينسلمت, غف واكن ايدثنا ثمسولتا.

ما ولاش, جرحن 3 ن يمسولتا ذڨ ييمنغي ايديلان ڨاراسن ذ ينمسكانن ذڨ منيخينا, ذڨ ثمناضث ثامرانت ذ تڨثيثنيث ن كاندي, اندا اي ينكر شوال اي يڨلان س تمدورث ن سين ن يمدانن ذوسدرم ن وازال ن 10 ن تنزذوغين ذ تحونا ذڨ ووسان اكي إينڨورا, غف واكن ايدينا رووان ڨوناسكرا, اموثلاي ن تمسولتا.

7 ن يمدانن اي يتوابژن اس ن لاڕبعا ذفير ما ركضن اڨذال ن توفغا ايد يتواسغرثن اس ن لثنيين.

إيمدانن اكي تواتهمن سوسنكر ن شوال ذڨ ثمناضث اكي اي يتواسنن س ثنژا ينس ن واتاي ذ ييسملن ينس إيبوذيين.

اس ن لاڕبعا, إيغربازن ن تمناضث ن كاندي (15 ن ييكيلوميترن ذڨ وڨموض ن كولومبو) لان مازاليثن مذلن.

ثاكريضث مڨال يينسلمن ذڨ سريلانكا: يقلد شوال
  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 07 مغرس 2018 15:48     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 75 ن تيكّال   بضو