Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اتكي ن ييميدياثن ذڨ أوحزب اك ذومنوغ مڨال ثاژريغفث ثوكريضث : ألداي ن تنمسلت ذڨ نيامي

  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 21 فورار 2018 12:39     تاڨايت : أماضال     غران-ت 94 ن تيكّال
اتكي ن ييميدياثن ذڨ أوحزب اك ذومنوغ مڨال ثاژريغفث ثوكريضث : ألداي ن تنمسلت ذڨ نيامي

نيامي – إيمازاين ذڨ ثغوالت اك ذوژطا ن ترمغا ن تمناضث ن ساحل-ثانيرانت تكين ذڨ ثنمسلت نومبيدل إب يلدين ذڨ ميامي (نيجر), ثرزا اتكي ن ييميدياثن ذڨ أوحزب اك ذومنوغ مڨال ن ثژريغفث ثوكريضث.

ثضراد ثمليليث اكي ن سين ووسان س ثيهاوث ن ييڨنساسن ن تسودا ثيفريقييين اك ذوغليف ن تغوالت ن نيجر, ثشثليتيد ثيوانت ن وشراك اك ذ وسغون, ذ اناڨراو افريقي نومذهل إي ثمناضث ن ساحل.

ثغضم ذاغن ثنمسلت اكي سوتكي ن يينغماسن اك ذيماغوالن, إيد يكان سڨ لزاير, سڨ بوركينافاسو, سڨ ليبيا, سڨ مالي, سڨ موريطاني, سڨ نيجر, سڨ نيجيريا, سڨ تشاد, سڨ كوت ديفوار, سڨ غينيا اك ذ سينغال ارا د يمسلاين غف ثرميث ن تمورا نسن ذڨ واين يرزان ثيكشي إيد فكان ييميدياثن ذڨ أوحزب اك ذومنوغ مڨال ثرمغا.

 

 

اتكي ن ييميدياثن ذڨ أوحزب اك ذومنوغ مڨال ثاژريغفث ثوكريضث : ألداي ن تنمسلت ذڨ نيامي
  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 21 فورار 2018 12:39     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 94 ن تيكّال   بضو