Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلسطين: احباس ن عهد تاميمي ذ ارام إيوسيڨذ ن ييڨرذان إيفلسطينيين – امنستي أنتيرناسيونال

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 11:51     تاڨايت : أماضال     غران-ت 598 ن تيكّال
فلسطين: احباس ن عهد تاميمي ذ ارام إيوسيڨذ ن ييڨرذان إيفلسطينيين – امنستي أنتيرناسيونال

لندن – ثناد امنستي أنتيرناسيونال, اس ن لثنيين ذڨ لندن, ذاكن إيغالن ن وادڨ إسڕائيلي يسفك اذ دسللين, وار لعضيل, ثامغناسث ثافلسطينيث احد تاميمي يرنو احباس ينس ذ « ارام امايوس إيوسيڨذ ن ييڨرذان إيفلسطينيين » ايلا يزبون مڨال ومحاق ن ييغالن ن ووداڨ.

ذڨ ييون ن والغو ايد يفغن ييون واس أوقبل ما ثلاد ثغيميت ثاماينوث ذڨ شڕع ن عهد تاميمي ذڨ تنفروث ثاسرذاسانت ن ييڨرذان نوفر, ذڨ أوڨماض أوثريم يتواودڨن, ثناد امنستي أنترناسيونال, إي ثيكلت نيضن, ذاكن « أولاش اك اين اي ثڨا اكن اذ ثتواحبس انشثا اك يرنو اذ ثتوابحث » س ثيزرننت.

ثودسا اكي ثارناباضث ثوكذد ذاكن ثانوبيث اكي ثتواتهم س 12 ن تهماث، ثزمر اذ ثتواسيژر غر 10 ن ييسڨاسن ن تكورموت لمر اذ ثتواسذنب يرنو اشاڕع ينس يزمر اذ يطف اشحال ن وايورن.

إيسوي ن وحباس ينس ذ تاروژي ن ييفاذن إي وزبو افلسطيني, لاذغا ازبو ن تسوثوين ثيماينوثين.

 

 

 

آخر تعديل على تلاتا, 13 فورار 2018 12:02
فلسطين: احباس ن عهد تاميمي ذ ارام إيوسيڨذ ن ييڨرذان إيفلسطينيين – امنستي أنتيرناسيونال
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 11:51     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 598 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article