Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إينطاڨن إسڕائيليين غف دمشق: ثيغري إيوقادر ن تنايا ن سوريا

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:35     تاڨايت : أماضال     غران-ت 213 ن تيكّال
إينطاڨن إسڕائيليين غف دمشق: ثيغري إيوقادر ن تنايا ن سوريا

لژاير ثمناغث – اكن كان اي ثتعدا إسڕائيل غف دمشق, اس ن سبث, لانتد ثسذميرين إيجهدن إيلمند نوقادر ن تنايا ن سوريا ذ تومذا ن واكال ن تمورث اكي, لاذغا إيمي اواناك اسوري مازال يتكميل يتناغ مڨال ثڨراوين ثيرماغين أكن اذ ديسوكس إيمان ينس سڨ ثزغينت ثاغليسانت اي تيحوزان سڨ 2011.

ذفير وسنرني اكي اي ثسنرنا إسڕائيل شوال ذڨ سوريا, ثناد روس ذاكن ثشغبيت ثمسال يرنو ثڨرد ثيغري إي واك إيذيسان اي ثرزا ثمسالت اكن « اذ حكمن إيمان نسن » يرنو اذ سينفن إيس كرا ن تيڨراوث اي يزمرن اذ ترنو اذ تسوعڕ ثاڨنيت.

 

« نتوالي ذاكن يسفك اذ ثتواقادر ثنايا ذ تومذا ن واكال اسوري س تامكت ثوميذث », غف واكن ايدينا وغليف اروسي ن ييوژلا ن وزغار ذڨ ييون ن والغو.

إينطاڨن إسڕائيليين غف دمشق: ثيغري إيوقادر ن تنايا ن سوريا
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:35     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 213 ن تيكّال   بضو