Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثوبژ ثرذسا ثيسڕائيليث ييون نومازان افلسطيني

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 23 ينّاير 2018 11:34     تاڨايت : أماضال     غران-ت 262 ن تيكّال

القدس يتواودڨن – ثولس ثوبژ ثرسا ثيسڕائيليث ييون نومازان افلسطيني اس ن لثنيين ذفير ما بران اسد  ذڨ وامبر ن 2017, غف واكن ايدينا أوقوسيس ن ييمحباس إيفلسطينيين.

عمر عبدول رازق, ذ اماسلاض نوسقامو أوسنثان افلسطيني, ثوبژيث ثرذسا ثيسڕائيليث ذڨ ثمدينت ن سالفيث, ذڨ أوڨافا نوڨماض أوثريم يتواودڨن, غف واكن ايد ينا أوقوسيس نيمحباس ذڨ ييون ن والغو.

ماس عبدول رازق ذ ييون سڨ 132 ن ييماسلاضن ن ومني اي يتوافرنن ذڨ 2006 يرنو ذ وين ايدڨ ذ حماس اي يطفن ثيڨثي.

اباژ ينس يساوض غر 12 امضان ن ييمازانن إيفلسطينيين اي يلان اساكي ذڨ ثكورموثين ثيسڕائيلييين, غف واكن ايد ينا أوقوسيس ن ييمحباس.

 

 

ثوبژ ثرذسا ثيسڕائيليث ييون نومازان افلسطيني
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 23 ينّاير 2018 11:34     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 262 ن تيكّال   بضو