Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اڨمار ذڨ ثنيري ثوثريمت: ثاسميلت ن تمسثللت ذ وغرف اونيري يومار س ثڨرايث نوبوڨاطو

  يفّغ-د أس ن: لخميس, 11 ينّاير 2018 10:24     تاڨايت : أماضال     غران-ت 272 ن تيكّال

لژاير ثمناغث – ثومار, اس ن لاڕبعا, ثاسميلت ثاغلناوث ثازايريث ن تمسثللت ذ وغرف اونيري, س ثڨرايين نوبوڨاطو اماثو غر شڕع ن تذوكلي ثوڕوفيث ايد يسغرثن ذاكن امثاوا ن وڨمار ن ييسلمان ڨار تذوكلي ثوڕوفيث ذ مڕوك « أور يصليح ارا », غف واكن ايدثنا ثسميلت اكي ذڨ ييون ن والغو.

ثشكڕد وسقامو ثاغلناوث ثازايريث إيسالي اكي اي يلان ذ تارناوث مغرن إيوغرف اونيري إيمي ايد يلا وايا ذ استعڕف س ييسوثرن ينس أوزريفن, يرنود ثا ايد ثارناوث ثيس سناث ايد يلان ذڨ شڕع أوڕوفي إي لفايذا ن وغرف اونيري.

ثاسغروث ذاكن امثاوا اكي « أور يصليح ارا » ذ استعڕف س ثنايا ن وغرف اونيري غف ثبوغار ينس, ازرف ينس أور يتواكاسن أكن اذ يسعو اڨمير, ثيللي ذوزاروڨ, غف واكن ايد ينا والغو اكي.

 

 

اڨمار ذڨ ثنيري ثوثريمت: ثاسميلت ن تمسثللت ذ وغرف اونيري يومار س ثڨرايث نوبوڨاطو
  يفّغ-د أس ن: لخميس, 11 ينّاير 2018 10:24     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 272 ن تيكّال   بضو