Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بروكسل – إيعيند أوڨنساس ن ترني ن پوليساريو إي ثوڕوفث, محمد سيداتي, اس ن لخميس, إي ثيكلت نيضن, غاف ثڨنيت ن ييزرفان ن ومدان ذڨ ثنيري ثوثريمت ذڨ واوال ينس ذ تنغلافث ثوڕوفيث ن ييوژلا ن وزغار, فدريكا موغيريني.
پاريس – ثاسسثانت ثاغذمانت ايديلان غف نيكولا ساكوزي ذ تين ايد يسمكثين س ثڨرمانت ثاسرذاسانت ثافڕانسيث ذڨ ليبيا ذڨ 2001, اسڨاس ايدڨ اي يغلي وكنانر ن قذافي يرنو يتونغ.
لندن – إيڨرد أوناباض ابريطاني ثيغري, اس ن لجمعا, إيوقادر ن ييزرفان ن ييڨرذان إيفلسطينيين اي حبسن إيغالن ن ووداڨ إسڕائيلي, يرنو إيحتثد غاف أوحودو ن ييفلسطينيين ؤضعيفن.
پاريس – 3 ن يمدانن اي يموثن, جرحن 16, ڨاراسن سين اي ينطرن, ذڨ إينطاڨن اي يڨا, اس ن لجمعا, ييون ن وفڕانسي-امڕوكي ذڨ كاركاسون ذ تريبس (ذڨ ونژول ن فڕنسا), غاف واكن ايدينا ؤسلواي افڕانسي مانويل ماكرون.
القدس يتواودڨن – ثساژر ييوث ن تنفروث ثاسرذاسانت ثيسڕاييليث ثاقشيشث ثافالسطينيث عهد تميمي غار 8 ن ييسڨاسن ن تكورموت اس ن لاڕبعا.
پاريس – سرسن اسلواي اقبور افڕنسي نيكولا ساركوزي, اس ن لاڕبعا ثامديث, داو أوباضي اغذمان ذفير ما يسعدا 48 ن يسراڨن غار تمسولتا ثاغذمانت ن نانتير (ذڨ ييجوفاڕ ن پاريس), يرنو ذ تيكلت ثامزواروث ايدڨ ارا ديضرو وايا ذڨ أومزروي ن تڨذوذا ثيس 5.
نوميا – ناند كرا ن تاويلاث ن ييسالان ذاكن اذ دثيلي ثسفرانت إيلمند نوزاروڨ ن كاليدونيا ثاماينوث اس ن 4 وامبر ذڨ ؤكاثار ن ومثاوا ايد يلان ذڨ 1998 اكن اذ يبان ما ثقيم تمورث اكي نوڨاراو املوي داو فڕانسا ناغ اذ تمسبضو ييذس.
القدس يتواطفن – أوڨار ن 150 ن يمهارسن ذ 47 ن ييسرذاسن ن ووداڨ إيسڕائيلي اي يڨان ثاژذامت غاف ثمسڨيدا ن الاقصى داو ستن ن ييغالن إيسرذاسانن إيسڕائيليين, غاف واكن ايدينا أوڨزذو افلسطيني ن لحوبوس.
جينيف – ڨرند يغلانن يدوكلن ثيغري, اس ن لجمعا, إي ييذيسان ارا ديصدقن املياڕ ن ييدولاڕن إي ثالالت ن وازال نومليون ن ييروهونڨياثن اي يمروباژن ذڨ يڨرورن ن يزرازاغن ن ونژول-اڨموضان ن بن ڨلاداش ذوسودس ن ثوقلا نسن غار بيرمانيا. إيذريمن اكي اذ طفن ارما ذ تاڨارا نوسڨاس اكي.
لژاير ثمناغث – يقبل وغليف ن ييوژلا ن وزغار اذ يفك امليون ن ووڕوثن إي واهيل انماضال ن ثوتشيث ن تودسا ن يغلانن يدوكلن ذوصندوق ن يغلانن يدوكلن إي ثڨرذا (يونيسيف) إي وذهال ن يرموذن ن ثالالت ثوثريبث ن يزرازاغن إيونيريين, غف واكن ايدثنا ثنماهالت ن طليان ذڨ لزاير ذڨ ييون ن والغو ايد يفغن اس ن لخميس.
Banniere interieur Article