Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ژعلان: ثيغسار نوخلص ذڨ وبريذ امازال اڨموض-اثارام اذ دوجذنت ذڨ ثاڨارا ن 2018

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:40     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 127 ن تيكّال
ژعلان: ثيغسار نوخلص ذڨ وبريذ امازال اڨموض-اثارام اذ دوجذنت ذڨ ثاڨارا ن 2018

 لژاير ثمناغث – يناد أونغلاف ن ييماهيلن إيناڨذوذن, عبد الغاني ژعلان, اس ن تلاثا ذڨ لزاير ثمناغث, ذاكن ثيغسار نوخلص ن وبريذ امازال اڨموض-اثارام اذ دوجذنت ذڨ ثاڨارا ن 2018.

ذڨ ييوث ن تغيميث اي ثڨا ذ تسميلت نومسني ن وڨراو اغرفان اغلناو, يناد ماس ژعلان ذاكن إيماهيلن نوسرسي ن تاويل نوخلص لا دتيلين إيمير اكي يرنو يتكا ذڨ وايا تاويل ن تغوالت ثاڨنسيث, ثاعساسث س تكامريوين, إيژضوان ن ييسيرڨ اسكذان ذ تاويلات نيضن.

48 ن ينساثن نوخلص اي لا بنون ذڨ 7 ن ييبدالن, ام واكن اي لا بنون 7 ن ينساثن نيضن ذڨ وبريذ امازال اڨموض-اثارام, غف واكن ايدينا أونغلاف ايد يرنان ذاكن نيڨ وايا, 42 ن تغسار ن توماسث, 35 ن يينورار ن وسڨونفو ذ 2 ن ينساثن نوصڨم اي لا بنون.

يال انسا اذ ييلي يبعذ غف وايض ازال ن 65 ذ 75 ن ييكيلوميترن, يرنو أيا ذاغ اذ يج اذ دثيلي ثڨرمانت ثوثريبث ذڨ داو 30 ن تميكين.

ژعلان: ثيغسار نوخلص ذڨ وبريذ امازال اڨموض-اثارام اذ دوجذنت ذڨ ثاڨارا ن 2018
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:40     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 127 ن تيكّال   بضو