Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ازمال نوڨاتو إي لبني نوغرابو اماينو إي ثڕميسث ثاغلناوث نومسني اولال ن يمسيكلن

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 مغرس 2018 14:54     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 101 ن تيكّال
ازمال نوڨاتو إي لبني نوغرابو اماينو إي ثڕميسث ثاغلناوث نومسني اولال ن يمسيكلن

لژاير ثمناغث – ثزمل ثڕميسث ثاغلناوث نومسني اولال ن يمسيكلن اڨاثو ذ ييوث ن تڨراوث ثاشينواث يموزڨن, اس ن لحد ذڨ لزاير ثمناغث, إيلمند ن لبني نوغرابو اماينو اي يتاوين إيمسيكلن ذ تكڕوسين س ثزمرث ن 180 ن يمسيكلن ذ 60 ن يمسداين.

ثاڨراوث اكي  ثاشينواث تكانت ذڨس 2 ن تڕميسين يرنو ثي ذ Guangzhou Shipyard International (GSI) d China Shipbuilding Trading Company (CSTC)..

اڨاثو اكي اذ ديسقام 175 ن ييمليونن ن ييدولاڕن يرنو إيومڕيت اوسلواي-انمهال اماثو ن تڕميسث ثاغلناوث نومسني اولال ن يمسيكلن, احسن ڨرايرية, إيسلواين ن GSI d CSTC, س وحضاڕ نونغلاف ن ييماهيلن إيناڨذوذن ذومسني, عبد الغاني ژعلان ذ تڨنساسث ن تماهلت ن شينوا ذڨ لزاير,  هونڨيان.

 

 

ازمال نوڨاتو إي لبني نوغرابو اماينو إي ثڕميسث ثاغلناوث نومسني اولال ن يمسيكلن
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 مغرس 2018 14:54     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 101 ن تيكّال   بضو