Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثامسريث ثاڨراغلانت ن زيث نوزمور: اسثرر ن وسكورز نوزمور سڨ أوفارس غار أوسنزي

  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 مغرس 2018 12:24     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 62 ن تيكّال
ثامسريث ثاڨراغلانت ن زيث نوزمور: اسثرر ن وسكورز نوزمور سڨ أوفارس غار أوسنزي

لژاير ثمناغث – ناند يمتكيين ذڨ ثژريڨث ثيس 2 ن تمسريث ثاڨراغلانت نوزموت ذ زيث نوزمور « Med Mag Oliva Algerie  » اي يفوكن اس ن سبث ذڨ لقصر ن ثزيكنين (لزاير ثمناغث), يلهاد وڨزوم ن تكرازث, ذڨ إيسڨاسن اكي إينڨورا سوسثرر ن تكرازث اكي غاف لساس ن توسنا ذڨ لزاير.

اطاس ن يمسفثيين اي لا يتماهالن ذڨ وبريذ اكي اي يتكلن غف وذهال أوسنان إي يكرازن ذ تڕميسين, يرنو يلاد ذاغ أوسيفسس ذڨ واجاو ن يسفولاف يثرارن ارا يتكين ذڨ أوسلهو نوفارس, غف واكن ايدنان إيماساين ن وڨزوم اكي.

ذڨ ثنمسال اي سودسن ذڨ ييجيفڕ ن تذيانت اكي, وكذند يمتكيين غاف ثيخوثرث ن ثمرنيوث نوسفتي ذڨ ثمڨوريوين نوسلكث ن ثوتشيث, لاذغا ذڨ ونرار ن زيث.

ثامسريث ثاڨراغلانت ن زيث نوزمور: اسثرر ن وسكورز نوزمور سڨ أوفارس غار أوسنزي
  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 مغرس 2018 12:24     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 62 ن تيكّال   بضو