Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ربح ن تمڨوري ن تكڕوسين ذڨ لزاير يقن غر أونومذ ارا د ييلين شويط, شويط - انغلاف

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 05 مغرس 2018 16:06     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 61 ن تيكّال
ربح ن تمڨوري ن تكڕوسين ذڨ لزاير يقن غر أونومذ ارا د ييلين شويط, شويط - انغلاف

لژايرثمناغث – يناد أونغلاف ن تمڨوري, يوسف يوسفي, اس ن لثنيين ذڨ لزاير ثمناغث, ذاكن ربح ن تمڨوري ن تكڕوسين يقن غر وسنومذ ن تمڨوري اكي ذڨ لزاير.

ذڨ واوال ينس إيلمند ن ورژام ن تژريڨث ثامزواروث ن ووسان إيثويلانن ن وسدوڨث ن يمسداين, يناد ماس يوسفي ذاكن إيسوي ماشي ذ امداي ن يمسداين واناڨ ذاسبغس نوتكي ن تڕميسين نيضن ذڨ وغراف ن تكڕوسين ذڨ لزاير, ذغا, إيلمند ن وايا, يناد ذاكن ذاتكي اكي اي ذ تاوثيلت ثاڨجذانت اكن اذ تربح ثمڨوري اكي.

يناد ذاغ ؤنغلاف ذاكن لزاير أور ثبذي ارا اغراف ن يمسداين سڨ وولاش إيمي 50 ن ييسڨاسن ايا سڨ واسمي اي لا تغرف ثڕميسث ن سنغي إيمسداين يمڨورانن يرنو اغراف نسن ينومذ س ووڨار ن 80%.

 

ربح ن تمڨوري ن تكڕوسين ذڨ لزاير يقن غر أونومذ ارا د ييلين شويط, شويط - انغلاف
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 05 مغرس 2018 16:06     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 61 ن تيكّال   بضو