Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ارژام ن تمسريث ثاڨراغلانت ثيس 5 نومسني ذ تلوجيستيث

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 12:07     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 564 ن تيكّال
ارژام ن تمسريث ثاڨراغلانت ثيس 5 نومسني ذ تلوجيستيث

لضژاير ثمناغث – يفكا لامڕ ؤنغلاف ن ييماهيلن إيناڨذوذن ذومسني, عبد الغاني ژعلان, اس ن لثنيين ذڨ لزاير, إيورژام ن تژريڨث ثيس 5 ن تمسريث ثاڨراغلانت نومسني ذ تلوجيستيث, " ألجيريا أنفراستروكتور 2018 ".

ثاذيانت اكي ثاذامسانت اذ دثيلي ڨار 12 ذ 14 فوڕاڕ ذڨ لقصر ن ثزيكنين (ازومبي ن ييلل) يرنو اذ حضڕن ذڨس ازال ن 10 ن يمزيكنن إيغلناون ذييوردانيين ايديوسان سڨ ثمورا ن وادا (ثينبڨيث نوسرهو), ثافريقث ن ونژول, شينوا, فڕنسا ذ سويس.

 

اذ تكينت ذاغ ثڕميسين نومسني ام ثڕميسث نوميطرو ن لزاير, ثاڕميسث ثاغلناوث نومسني س وبريذ ن ووزال, ثاڕميسث نونافاڨ ن لزاير ثمناغث, اغسور اناڨذوذ نومسني امدينان ذودومدينان (ثوسا) ذ تڕميسين ن ييسوڨان ن غزاوات, مستغانم, وهڕان ذ تنس.

ارژام ن تمسريث ثاڨراغلانت ثيس 5 نومسني ذ تلوجيستيث
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 12:07     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 564 ن تيكّال   بضو