Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

يسودس ونمالو ن كنابست إيمسڨراون, يغراد إي وغليف نوماهيل اكن اذ ييلي ذ ابداماس

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 11:56     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 530 ن تيكّال
يسودس ونمالو ن كنابست إيمسڨراون, يغراد إي وغليف نوماهيل اكن اذ ييلي ذ ابداماس

لژاير ثمناغث – يسودس وسقامو اغلناو افولمان ن ييخدامن ن وسلمذ ن وڨزوم اكرضان نوسڨمي (كناپست) اشحال ن يمسڨراون ذڨ لزاير ثمناغث ذ تويلايين نيضن اس ن لثنيين ذڨ واكوذ ايدڨ اي يڨا اسوندد سڨ واس ن 30 يناير, ام واكن ايديڨر ثيغري إيونغلاف نوماهيل, مراد ژمالي, اكن اذ ييلي ذ ابذاماس ڨار ونمالو اكي ذ وغليف نوسڨمي اغلناو اكن اذ دافن ثيفراثين إي ووڨورن يرزان انمالو اكي.

ذڨ ثمناغث, ڨان ييسلماذن يقنن غار وسقامو اغلناو افولمان ن ييخدامن نوسلمذ ن وڨزوم اكرضان نوسڨمو (كناپست) ثيغيميث نوشثكي زذاث ثسغيمت ن تمهلا نوسڨمي ن تويلايت ن لزاير ثالماسث اكن اذ دسوثرن, لاذغا, اقادر ن يمثاواثن اي يتوازملن ذ وغليف نوسڨمي اغلناو ذ وسلوڨن ن تڨنيت ن كرا ن ييخدامن ايلا يخدمن إيماهيلن اي لا يتدون اكن اذ نڨرن, ويذ ايلا يخدمن ذڨ وحريش ن ثسناجيا نوماهيل ذ وسمار ن تكفي نوماهيل ذڨ ونژول.

 

ڨان ذاغ ييسلماذن ن ونمالو اكي ذڨ ثيزي وزو ذ توبيرت امسڨراو سداث ثنارييين ثيديڨانين ن ونمالو اكن اذ دسنفالين ثامسثللت نسن ذ ييميداون اي ستاخرن س ثين نوعاقب ذڨ بڨايث ذ لبليدا.

آخر تعديل على تلاتا, 13 فورار 2018 12:01
يسودس ونمالو ن كنابست إيمسڨراون, يغراد إي وغليف نوماهيل اكن اذ ييلي ذ ابداماس
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 11:56     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 530 ن تيكّال   بضو