Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث – فرورينتد لوصاياث, سڨ أوساراڨ ن واس ن تلاثا غف ثمدينين ثيزايرييين ذڨ لزايرن ثمناغث, إيلمند ن وسمال ن تمدينين ذ لبنياناث يلان اساكي ذ ويذ نوزكا سوقادر ن توناضث ذونڨمو أونزيڨ.
لژاير ثمناغث– إيعدا أوسنفار نوساضوف غف تنزوت ثاليكتڕونانت, اس ن تلاثا, س ثڨثي ذڨ وڨراو اغرفان اغلناو ذڨ ييوث ن تغيميث ثاتشوڕانت اي يسكوي ماس سعيد بوحجة, اسلواي ن ومني, س وحضاڕ ن تنغلافث ن تنازنت, إيمان هدى فرعون.
لژاير ثمناغث – ثافاثورث ن تيجاو ن تكروسين يكفان (اك ثاڨايين) اك ذ تلكنسييين CKD/SKD يرزان ثامڨوري نوسمدي ن تكروسين ينرنا غار 2,13 ن ييمليارن ن ييدولارن ذڨ أوسڨاس ن 2017 مڨال ن 2,12 ن ييمليارن ن ييدولارن ذڨ ؤسڨاس ن 2016, إيزدنان إي ثنڨا ن ثلغوثين ن لزاير سڨ ثزڨارث.
لژاير ثمناغث – ازال إيواثان 20 إيمليونن ن دولاڕ اذ تونفكن إي ثڕميسث ن سوناطراك سڨ وڨراو اطالياني نوناذي نوپيطڕول سايپام إيلمند ن ييون ن ومثاوا يتواسنيان اس ن لاڕبعا ذي لزاير ثمناغث إي فرو س ثڨمات ن ومڨارذ ديلان ڨار سين إيديسان, إيديوكذ أوسلواي-انماهال اماثو ن سوناطراك, عبد المومن ولد قدور.
بومرداس– اساڨن ن ژموري البحري (ذڨ وڨموض ن بومرداس) ايدڨ ينرنا, ذڨ إيسڨاسن اكي إينڨورا, ورموذ نوصڨم ن ييغروبا يرنو يموڨر اكن إيواثا اسوثر اغلناو ذڨ ونرار اكي, يوذف إيمير اكي ذڨ ونرار نوسيجو س ييون ن ومثاوا اي يتواسثنيان, سڨ ملمي كان, ذ موريتانيا.
النعامة – اذ دوجذن 4 ن ييسنسا سوجمال ن 11 ن ووسوثن أوقبل ثاڨارا ن 2018, غف واكن ايغدثنا ثمهلا ن تمريث ن النعامة.
لضژاير ثمناغث – يفكا لامڕ ؤنغلاف ن ييماهيلن إيناڨذوذن ذومسني, عبد الغاني ژعلان, اس ن لثنيين ذڨ لزاير, إيورژام ن تژريڨث ثيس 5 ن تمسريث ثاڨراغلانت نومسني ذ تلوجيستيث, " ألجيريا أنفراستروكتور 2018 ".
لژاير ثمناغث – يسودس وسقامو اغلناو افولمان ن ييخدامن ن وسلمذ ن وڨزوم اكرضان نوسڨمي (كناپست) اشحال ن يمسڨراون ذڨ لزاير ثمناغث ذ تويلايين نيضن اس ن لثنيين ذڨ واكوذ ايدڨ اي يڨا اسوندد سڨ واس ن 30 يناير, ام واكن ايديڨر ثيغري إيونغلاف نوماهيل, مراد ژمالي, اكن اذ ييلي ذ ابذاماس ڨار ونمالو اكي ذ وغليف نوسڨمي اغلناو اكن اذ دافن ثيفراثين إي ووڨورن يرزان انمالو اكي.
لژاير ثمناغث- ييون وسقامو ن ييوژلا ڨار لزاير ذ فڕنسا يتواسلولد اس ن لاڕبعا ذي لزاير ثمناغث ڨار تڨراوث ن أفسيو اك ذ ميديف.
لژاير ثمناغث – يناد أونغلاف ن تنزذوغث, عبد الوحيد تمار, اس ن لحد ذڨ لزاير, ذاكن أوڨار ن 6000 ن يمدانن ايد يساڨزن اكن اذ سوثرن ثانزذوغث ثاسمالانت ثادانڨذوذث, سڨ واسمي اي يتوارژم وسمل ن أنترنت يلان إيلمند ن وايا اس ن لخميس, ام واكن إيدلان ذاغ 200.000 ن وارامن ن وتعدي غف وسمل اكي سڨ أوڨنسو ن تمورث.