Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثوطفا ن 77 ن ييكيلوثن ن لكيف يتواسكرن ذڨ واشحال ن تويلايين – ثاغليسث ثاغلناوث

  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 مغرس 2018 12:38     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 48 ن تيكّال
ثوطفا ن 77 ن ييكيلوثن ن لكيف يتواسكرن ذڨ واشحال ن تويلايين – ثاغليسث ثاغلناوث

 لژاير ثمناغث - طفن ييفرذيسن ن تغليسث ثاغلناوث 77 ن ييكيلوڨڕامن ن لكيف ذ 2530 ن تعقاشين ذڨ ثمهال يمڨاراذن ذڨ النعامة, لبليدا, لزاير, قسنطينة, عين الدفلى ذ تلمسان, غف واكن ايدينا, اس ن سبث, ييون ن والغو ن تمهلا ثاماثوث ن تغليسث ثاغلناوث.

« طفن ييفرذيسن ن تغليسث ثاغلناوث, ذڨ ثمهال يمڨاراذن ايد يلان ذڨ نعامة, لبليدا, لزاير, قسنطينة ذ عين الدفلى, 66,93 ن ييكيلوڨڕامن ن لكيف يتواسكرن ذ تسمكثا ن تعقاشين ن لعقل سڨ لصناف يمڨاراذن (2530 ن تعقاشين) غر ييذيس ن تسمكثا مغرن ن تهيوفين (10 ن ييكيلوڨڕامن) ذڨ تلمسان », غف واكن ايد ينا والغو اكي.

ثامهلا ثاماثوث ن تغليسث ثاغلناوث لا ثتناغ إيمنغي ذ امقران مڨال يمستيين ن تهيوفين إيومسثن ن تمتي سڨ ييميهيثن نوخصار اكي غف واكن ايتيديختم والغو اكي.

 

ثوطفا ن 77 ن ييكيلوثن ن لكيف يتواسكرن ذڨ واشحال ن تويلايين – ثاغليسث ثاغلناوث
  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 مغرس 2018 12:38     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 48 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article