Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيسهوا ن وبريذ : موثن 34 ن ييمدانن اك ذ ووڨار 90 نيضن ذيمجراح ذڨ ييون ن ييمالاس (امسثن اغاريم)

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 06 مغرس 2018 15:26     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 74 ن تيكّال
إيسهوا ن وبريذ : موثن 34 ن ييمدانن اك ذ ووڨار 90 نيضن ذيمجراح ذڨ ييون ن ييمالاس (امسثن اغاريم)

لژاير ثمناغث - موثن 34 ن ييمدانن اك ذ 985 نيضن ذيمجراح ذڨ 80 ن ييسهوا ن وبريذ إيد يضران سڨ واس ن 25 فورار غار 3 مغرس 2018, ذڨ دقس ن ثويلايين ن تمورث, إيدنان اس ن وارام (تلاثا) ييمژلا نومسثن اغاريم ذڨ ييون ن والغو.

ثاويلايت ن قسنطينة إي يسكلسن ثاشراوث غزيفن س ثمتانت ن 8 ن ييمدانن اك ذ 35 نيضن ذيمجراح, ذڨ 28 ن ييسهوا ن وبريذ.

ذڨ ييوث ن توالا, ثييونين ن تيڨاوين نومسثن اغاريم ڨانت 4.508 ن تمزال ن ثاللت إي يمدانن يلان ذڨ أوميهي اك ذ ثمزال نيضن يمڨارذن ام أوسنسي ن تمس ذڨ 538 ن ييمضقان يلان ذڨ ثمدينت, ذڨ ووسونن إيمڨورانن اك ذ ويياض.

 

إيسهوا ن وبريذ : موثن 34 ن ييمدانن اك ذ ووڨار 90 نيضن ذيمجراح ذڨ ييون ن ييمالاس (امسثن اغاريم)
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 06 مغرس 2018 15:26     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 74 ن تيكّال   بضو