Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيسهوا ن وبريذ : موثن 11 ن ييمدانن ذڨ 48 ن ييسراڨن اكي إينڨورا (امسثن اغاريم)

  يفّغ-د أس ن: سّبت, 03 مغرس 2018 15:54     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 71 ن تيكّال
إيسهوا ن وبريذ : موثن 11 ن ييمدانن ذڨ 48 ن ييسراڨن اكي إينڨورا (امسثن اغاريم)

لژاير ثمناغث - موثن 1 ن ييمدانن اك ذ 7 نيضن ذيمجراح ذڨ ييسهوا ن وبريذ إيد يضران ذڨ 48 ن ييسراڨن اكي إينڨورا ذڨ واكال اك ن تمورث, إيدثنا اس ن ساد (سبث) ييوث ن تشراوث إيدڨان ييمژلا ن ومسثن اغاريم.

اسهوو إيد يڨلان س ووڨار ن تخصارين يضراد ذڨ ثويلايت ن لبيض, إيدڨ موثن كراض ن ييمدانن اك ذ سين نيضن ذيمجراح سڨ ثتي ييوث ن تكروسث ذڨ ييون ن وبريذ ن تغيوانت ن بنود.

سڨ ييذيس نيضن, إيمسوكسن ن ومسثن اغاريم ڨان ثيڨاوين ن وسجي امنزو إي 12 ن ييمدانن, ساكين وينتن غر سبيطاراث, يمدانن اكي إيقبريثن ووريڨ نوكاربون إيد يكان سڨ ييسحماين ن واما اك ذ ويذ نوسحمو يلان ذڨ أوڨنسو ن تنزذوغين ذڨ ثويلايت ن ييغيل إيزان, عنابة, ثيخنشلت, لبيض اك ذ النعامة.

 

 

إيسهوا ن وبريذ : موثن 11 ن ييمدانن ذڨ 48 ن ييسراڨن اكي إينڨورا (امسثن اغاريم)
  يفّغ-د أس ن: سّبت, 03 مغرس 2018 15:54     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 71 ن تيكّال   بضو