Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سين ن ييسوڨا إيماينوثن إيوسفقذ ن يينهاڕن ما سقذشن إغيسم ذ تهيوفين

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:47     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 597 ن تيكّال
سين ن ييسوڨا إيماينوثن إيوسفقذ ن يينهاڕن ما سقذشن إغيسم ذ تهيوفين

لژاير ثمناغث – ثبذا ثسقذاش تمسثلا ثاغلناوث سين ن ييسوڨا إيماينوثن, ييون ذاساڨو نوقيسي ن ييغيسم, ما ذ وايض ذ اساڨو نوقيسي ن تهيوفين اكن اذ فاقن ما يلا انهاڕ يسوا إيغيسم نغ يسقذش ثيهيوفين, يرنو يلاد وايا ذڨ ؤكاثار نوسثرر ن تاويلاث نوحزب غف ييسهوا ن وبريذ, غف واكن ايدينا ؤغلا ن تغليسث ثابريذانت ن تمسثلا ثاغلناوث ن زرالدة (ثاويلايت ن لزاير).

يومڕ ونزاض ن تمسثلا ثاغلناوث اسقذش ن سين اكي ن ييسوڨا (اي يتواغرفن ذڨ لالمان) إيلمند ن ييمنغي مڨال تنهاڕث ذڨ ثڨنيت ن سكڕان نغ نوسقذش ن تهيوفين, يرنو يلاد وايا إيلمند نوفيقي إي ينهاڕن اي يتڨن ايا أوقبل ما لان ذ سبا ذڨ كرا نوسهوو, غف واكن ايدينا أومنزاض إيبراهيم بن دالي ذڨ ييجيفڕ ن ييوث ن توزيا نوسفقذ إيلمند نوبدو نوسقذش ن سين اكي ن ييسوڨا ذڨ تنقيضين نوسفقذ يمڨاراذن ذڨ ؤثارام ن تويلايت ن لزاير ذڨ ييض ن تلاثا ذ لاڕبعا.

 

 

آخر تعديل على لاربعا, 14 فورار 2018 11:03
سين ن ييسوڨا إيماينوثن إيوسفقذ ن يينهاڕن ما سقذشن إغيسم ذ تهيوفين
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:47     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 597 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article