Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اذفل يڨزم اشحال ن يبريذن ذڨ ثوبيرت, ثيزي وزو, ثباتنت ذ بڨايث (ثامسثلا ثاغلناوث)

  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 فورار 2018 15:04     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 585 ن تيكّال
اذفل يڨزم اشحال ن يبريذن ذڨ ثوبيرت, ثيزي وزو, ثباتنت ذ بڨايث (ثامسثلا ثاغلناوث)

لژاير ثمناغث – يڨزم وذفل اشحال ن يبريذن ذڨ ثويلايين يمڨاراذن, لاذغا ثوبيرت, ثيزي وزو, ثباتنت ذ بڨايث, غاف واكن اي ثنا, اس ن سبث, ييوث ن تشراوث ن تمسثلا ثاغلناوث.

ذڨ ثويلايت ن ثوبيرت, يڨزم وذفل ابريذ اغلناو 3 يقنن ثيغيوانين ن لصنام (ثوبيرت) ذ واث واسيف (ثيزي وزو) ذڨ ثغيوانت ن تڨجذا (لصنام).

 

ذڨ ثويلايت ن ثيزي وزو, يڨزم وبريذ يقنن ثامدينت ن ثيزي وزو غر ثوبيرت ذڨ يغرم ن عسول, ذڨ ثغيوانت ن ات بومهدي (ثادايڕا ن وات واسيف).

آخر تعديل على لتنيين, 12 فورار 2018 15:58
اذفل يڨزم اشحال ن يبريذن ذڨ ثوبيرت, ثيزي وزو, ثباتنت ذ بڨايث (ثامسثلا ثاغلناوث)
  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 فورار 2018 15:04     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 585 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article