Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث – يسرس ؤنغلاف ن تنزذوغث, عبد الوحيد تمار, اس ن لخميس, اژرو امزوارو إي وشيري ن تمصكيوث ن سناث ن تنزڨاثين ارا يقنن ثامسڨيدا ثامقرانت ن لزاير غار ييري ن ييلل.
لژاير ثمناغث - موثن سديس ن ييمدانن اك ذ طام نيضن ذيمجراح ذڨ دقس ن ييسهوا ن وبري إيد يضرا ذڨ 24 ن ييسراڨن إينڨورا, غاف واكن إيدثنا ييوث ن تشراوث إي ڨان اس ن لاربعا ييمژلا نومسثن اغاريم.
لژاير ثمناغث – افراڨ ن واد سماڕ اذ ييلي ذ ييون سڨ « يمخيرن » ذڨ ثمدينت ن لزاير, غاف واكن ايدينا, اس ن تلاثا ذڨ لزاير, أوماسواض اغلا ن تژڨوا, سعدي بن حوحو.
 لژاير ثمناغث – موثن كراض ثمروين ذ طام (38) ن ييمدانن اك ذ 1060 نيضن ذيمجراح ذڨ 956 ن ييسهوا ن وبريذ إيد يضران ذڨ ثوالا يرزان اس ن 18 غر 24 مغرس أيدڨ نلا ذڨ واكال اك ن تمورث، غف واكن إيدثنا ييوث ن تشراوث إيد سوفغن اس ن تلاثا ييمژلا نومسثن اغاريم.
شلف – سدرمن ييمژلا ن تمسولتا سين ن ييژضوان إيجريمانن يموزڨن ذڨ أوستي ن تهيوفين ذڨ ثويلايت ن شلف, ام واكن اي تواطفن 8 ن ييكيلوڨڕامن ن لكيف يتواسكرن, غاف واكن ايدينا, اس ن تلاثا, يمكلف س ثغوالت ن تفكا اكي ن تغليسث.
ورڨلة – ثنطقد ثنفروث ثاجريمانت ن ورڨلة س سين ن ييسڨاسن ن تكورموت ذ تفڨورث ن 10.000 ن ييديناڕن غف (30 ن ييسڨاسن) غاف وشكاڕ ن يرموذن إيرماغن.
ثيسمسيلت – انغلاف ن تذاوسا, ن ييمزذاغن اك ذ تسمسكلت ن سبيطاراث, مختار حسبلاوي يناد, اس ن لاربعا ذڨ تلمسان, ذاكن لزاير ثساوض, ذڨ ييسڨاسن اكي يزرين, اكن اذ تسنڨر اطانن إيلا ينطضن س واهيل هراون ن وشراض.
ميلة – توابژن, ذڨ ميلة, سين ن يمدانن ن تويلايت ن جيجل ووغور أوفان امڕجان اي لان تدون اكن اذ تسنزن بڕا إيوساضوف.
لژاير ثمناغث - موثن 8 ن ييمدانن اك ذ 9 نيضن ذيمجراح ذڨ سديس ن ييسهوا ن وبريذ إيد يضران ذڨ 24 ن ييسراڨن اكي إينڨورا ذڨ دقس ن تويلايين ن تمورث, إيدنان اس ن لثنيين إيمژلا نومسثن اغاريم ذڨ ييون ن والغو.
لژاير ثمناغث – اذ يغلي ونژار س رعوذ ذڨ دقس ن تويلايين نوثارام ن تمورث ذاس دينو واضو, إيدثنا اس ن لحد ثودسا ثاغلناوث ن تسنيڨنوث ذڨ ؤرابول اسنيڨناوان أوزيڨ.
Banniere interieur Article