Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث – ؤبژن ييمژلا ن تغليسث ن لزاير سين ن يمدانن يموزڨن ذڨ ثوكرضا ن ييمسداين ڨار لزاير ذ البليدة, ام واكن ايدران 3 ن تكڕوسين يتواكرن, غاف واكن ايدينا ييون ن والغو ن تفكا اكي ن تغليسث اس ن وسيدياس.
لژاير ثمناغث - موثن 6 ن ييمدانن اك ذ 26 نيضن ذيمجراح ذڨ ييسهوا ن وبريذ إيد يضران ذڨ 24 ن ييسراڨن اكي إينڨورا, ذڨ دقس ن ثمناضين ن ونژول ن تمورث, إيدينا اس ن لحد ييون نورابول ن ييمژلا نومسثن اغاريم.
لژاير ثمناغث - موثن كراض ن تمروين ذ ييون (31) ن ييمدانن اك ذ (1358) نيضن ذيمجراح ذڨ 178 ن ييسهوا ن وبريذ إيد يضران سڨ واس ن 3 غر 9 يونيو ذڨ واكال اك ن تمورث, إيدينا اس ن تلاثا ييون نورابول إي ڨان ييمژلا نومسثن اغاريم.
ثاغرذايث – ثيمسڨيديوين ن ثغرذايث ذ احريش سڨ ييوث ن تڨمي ثاسغانانت ذ تنغرمايث ذ تانسباغورث يرنو مازال تورارنت ثامليلت ذ تاخاثارث إيمي اي تيلينت ذيموكان ن وعباذ ذوستعبڕ ذڨ وايور أوقذيس ن رمضان.
لژاير ثمناغث – إيمژلا ن تغليسث ن تويلايت ن لزاير سكلسن ذڨ مراو (10) ن ووسان إيمزوورا ن وايور ن رمضان انخرض ن ومضان ن ييسهوا ما نقورنيثن غار ثوالا نوسڨاس ن 2017, إيدينا اس ن لحد مولود إيبازاتن, يتواكلفن س ثغوالت ذڨ ثغليسث ن تويلايت ن لزاير.
لژاير ثمناغث - موثن 34 ن يمدانن اك ذ 179 نيضن ذيمجراح ذڨ 91 ن ييسهوا ن وبريذ إيد يضران ذڨ كوژ ن ووسان إيمزوورا ن وايور ن رمضان ذڨ واكال اك ن تمورث, إيدينا أوغلا ن ييمژلا ن ثغوالت ذڨ ونزاض اماثو ن ثامسثلا ثاغلناوث.
لژاير ثمناغث – ثساوض تسناكثي ثاوهابيث غار « أوفثوثس لا يتنرنين ڨار يسكوذن » ذڨ الاسلام ن ثمورا ثيفريقييين يرنو يرا ثافريقث ذ انرار ايدڨ لا ثتنرني « ثسالافيث » ذ تودسيوين ثيمژريسلامين ثومريڨين, غاف واكن ايدثنا لاورنس-عيدة عمور, ذ تامسنمثيث يرنو ذ ثاسلاضث ن تغليسث ذ ثمحاديث إي ثفريقث نوڨافا-أوثريم.
لژاير ثمناغث – ازال ن 22.500 ن ييكيلوڨرامن ن لكيف إي ثكس, إي ييون نومستي اس ن السبث يزرين, ييوث ن تسنسيرث ثوشريكث ن ثرذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ذڨ ثباتنت, إيد ينا اس ن لحد أوغلي ن ثمحاديث ثاغلناوث ذڨ ييون ن والغو.
لژاير ثمناغث - موثن سموس (5) ن ييمدانن اك ذ طام (8) نيضن ذيمجراح ذڨ سموس (05) ن ييسهوا ن وبريذ إيد يضران ذڨ 24 ن ييسراڨن إينڨورا ذڨ واكال اك ن تمورث, إيدنا ييون نورابول نومسثن اغاريم.
لژاير ثمناغث – ايور ن رمضان نوسڨاس 1439 ن يينيڨ يقنن غر 2968 امازيغ اذ يبذو ازكا ن لخميس 17 مايو 2018, إيد ثشار اس ن تلاثا ثامديث ذڨ لزاير تسميلت ثاغلناوث ن واناي ن ترزيرث ن وايور.
Banniere interieur Article