Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- تسودس تانمهالت أماتو إي وحراز ن تمدينيت ن احملث ؤسنعث ذ ؤسحلفو ذڨ مڨراذ ن ييسهوا ؤسقذش ن تينڨوا لعافيث ذ ايسدرضيقن أكذ شموع واي غف لجالت ؤسدر ؤمولي ن لموليذ نبوي بلا أكذ يسهوا تيكسنيوين، واي غف لحساب ئيد يوسين ذڨ وغلو ن تذبلت أيا.
برج بوعريريج- إوكذد إمضبر غر ؤسلواي ن تڨذوذا يتواكلفن س ؤموسو أذزكلان ذ لجاليث تاغلناوت ذي برا نزيه برمضان أسا لحد سي برج بوعريريج بلي أنميتي أغاريم أذ يلي س لموجب ؤشڨر أمنضاوان يتوافثرن غر تسفرانت تاغرفانت ذڨ ؤمنزو ن ومبرئ يد يوسين ذ " أمسيسا امزوارو إي ؤسميسي ن تيذوسا ؤواناك ذڨ ؤشڨر امنضاوان".
لزاير تامانغت- إوكذد يمضبر ؤسلواي ن تڨذوذا يتواكلفن س ؤموسو اذوكلان ذ لجاليث تاغلناوت ذيبرا نزيه برمضان أسا لثننين سي لزاير تامانغت، بلي أشڨر ن تمنضاوت يسرس يرني يتعزاز اموكان ن تاردا ذ وحراز ن يزرفان نسن، إبيند دور أڨجدان ن ؤنميتي أغاريم أمك يلان ذامدوكل إي تيذوسا ؤواناك ذڨ ؤسدر ن يسوي أيا.
تيسمسيلت- ماسا فرعون الزهرة (47 إسڨاسن) يلان تزدغ نيغ ثتيلي ذي تمناضت "تقشرين" ذي تغيوانت ن سيدي بوتشنت (تويلايت ن تيسمسيلت) ذ تامديا ن تمطوث أريفيث يلان تسدر آس أڨرغلان ذي 15 كتوير سي كل أسڨاس.
لژاير ثمناغث – اذ يغلي أوڨفور ثيكوال س ڕعدا دڨ ييڨزذا ن ثلماسث اك ذوڨموض ن ثمورث سڨ واس ن وساماس (لحد) غف ويس 15:00 د افلا, غف واكن إيد ينا ييون ن وغميس يموزڨن ن تسنيڨناوت د يفكا واماس اغلناو ن واريذن ن تسنيڨناوث.
لژاير ثمناغث – إيوكذد ؤسلواي ن وڨمان اغلناو نوحزب ذ ومنوغ مڨال ؤسڨوفسو, طارق كور, ذاكن ثينوييين ايد يتواسومرن دڨ ؤكاثار نوشڨر ن ثمنضاوث يرزان ثوغذاضين ن وڨمان اكي ذ يسومرن إيرسلانن يرنو, إيمي, غاف لحساب ن ثمنضاوث اكي, اذ يقل ؤڨمان اكي يتورار ثامليلت نوسفقذ ذفير ما يلا, ناقال, ذ اڨمان كان نوشيوڕ.
وهران- ثوكذد تنغلافت ن تضامن أغلناو ذ تواشولت ذ تمسالين ن تمطوث أكذ ؤماهيل ذ وضكمان أنيميت س نيابث، كوثر كريكو أسا لخميس سي وهران أبديث ؤواناك س ؤثكفل س يسوورا ذ يمغارن أكذ ؤماهيل غف تساريث نسن ذي تمدورث أنميتيت أذ يتواذهل ذڨ ؤشڨر ن تمنضاوت يتوافسرن غر وغار ذڨ ؤمنزو ن ونبر ئيد يوسين.
لزاير تامانغت- تبذو تابنكا تاغلناوت تازايريت أسا تلاثا ذڨ ؤسوق ن ييفارسن ن صيرفة لاسلامية ذي ستو ن تويلايين تيثرارين، واي غف لحساب ن ماتا يد يوسين ذڨ ولغو ن تبنكا تانڨذوذت.
تغردايث- إوكذد ؤنغلاف ن لغروز ذ وادال، سيد علي خاالدي أسا لحد سي تغردايث بلي أغواس أغلناو إي لغروز يوذف ذڨ ؤسوريف ن يسوي ؤسيلي ن ؤسميسي ن لفرص إي لفايدة ن لغروز ذڨ مڨراذ ن تمناضين وغلان.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تغذمت بلقاسم زغماتي، أسا تلاثا سي لزاير تامانغت، بلي أسنفار ؤساضوف يقنن غر وحراز سڨ لعصاباث ن يڨمامن ذ توكسي نسن، إسوي نس ذ أسرسي ؤكاتار ؤشرع باش أنحرز تيمتي سڨ تمسالت ايا أيا يلان تجا لامان ذ تغليست ؤلاش، غف وسوير ن يڨمامان ن تنزدوغين.
Banniere interieur Article