Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اسثرر نوڨزوم ن تغذمت, ذ ييوث ن ‘’تغاوسا ثاحيرانت’

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:33     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 101 ن تيكّال
اسثرر نوڨزوم ن تغذمت, ذ ييوث ن ‘’تغاوسا ثاحيرانت’

ادرار – انغلاف ن تغذم, طيب لوح, يناد, اس ن واريم (لثنيين ذڨ وادرار, ذاكن اسثرر نوڨزوم ن تغذمت ذ ييوث ن ‘’تغاوسا ثاحيرانت’.

‘’ثاروسي نوڨزوم ن تغذمت ذڨ وسوير ن تثرارا إيغر ثوض اندا نيضن ثوغال ذ ’تغاوسا ثاحيرانت’ أور نزمير اذ نزڨل, ذڨ ثاليث نوسنفلي ن وومضين اك ذ تسناثويلين ثيماينوثين’, إيدينا ماس لوح, غار ثاما ن ژونژو ن تسنبرث ن واولف (250 ن ييكيلوميترن سڨ وادرار).

غف واكن إي يتوالي أونغلاف, ثيسمسكال لقاين نوڨزوم, إيسوي نسنت ذ اسبذ نووانك ن ييزرفان اك ذ ووژو أوڨار نوذابو نوساضوف يرس غف سين ن ييڨلاس, ذڨ أوسبغس نوناڨراو ن ييساضيفن اك ذ ييلوڨان, اسمال اك ذوسازل ن ييغبولا إيمدانانن, اسثرر نوڨزوم اك ذ تمسسكلت ن تذبلت ن لحباس سوسممي ن ييلوڨان إيڨراغلانن إيثرارن ذڨ واين يرزان إيمحباس’.

 

اسثرر نوڨزوم ن تغذمت, ذ ييوث ن ‘’تغاوسا ثاحيرانت’
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:33     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 101 ن تيكّال   بضو