Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيسرذاسن سدرمن 30 نتنفارين نيرماغن

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:18     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 93 ن تيكّال
إيسرذاسن سدرمن 30 نتنفارين نيرماغن

لژاير ثمناغث - كراض ن تنافارين ن ييرماغن, أيدڨ أوفان دقس ن ييكارطوشن اك ذ ييفاريسن إيكرونانن نوفخساي, إي ثسدرم اس ن واشر (لحد) ذڨ ييوث ن تمزلت نوناذي إي ثڨا ييوث ن تسنسيرث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ذڨ بومرداس, إيدينا اس ن واريم (لثنيين) وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث ذڨ ييون ن ولغو.

"ذڨ أوكاثار نومنوغ مڨال ن ييرماغن, إيلمند نوسمرس إيڨرزن ن وومل, ييوث ن تسنسيرث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ثوفا ساكين ثسدرم, اس ن 1 مغرس 2018, ذڨ ييوث ن تمزلت نوناذي ذڨ بومرداس (ثمناضث ثاسرذاسانت ثامزواروث), كراض (03) ن تنافارين ن ييرماغن إيدڨ أوفان دقس ن ييكارطوشن, ن ييفاريسن إيكرونانن, ن ييساوالن, ن دواوي, إيسلسا اك ذ تغاوسيوين يمڨارذن.

ذڨ أوكاثار نومنوغ مڨال ن تينغي ثوديسث, ييوث ن تسنسيرث ثوشريكث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ‘’ثوبژ ذڨ ثغرذايث (ثمناضث ثاسرذاسانت ثيس 4), ييون (01) نومسثي إي وومي كسن 24,8 ن ييكيلوڨرامن ن لكيف, طفن ذاغن 3624 ن ثيونين ن تيسيث يمڨارذن ذڨ تبسكرث (ثمناضث ثاسرذاسانت ثيس 4).

آخر تعديل على تلاتا, 13 مغرس 2018 15:43
إيسرذاسن سدرمن 30 نتنفارين نيرماغن
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:18     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 93 ن تيكّال   بضو