Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

امنوغ مڨال ن تينغي : أوڨار 699 كلغ ن لكيف إي طفن ذڨ بشار اك ذ تلمسان (اغليف ن تمحاديث)

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 مغرس 2018 14:41     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 25 ن تيكّال
امنوغ مڨال ن تينغي : أوڨار 699 كلغ ن لكيف إي طفن ذڨ بشار اك ذ تلمسان (اغليف ن تمحاديث)

لژاير ثمناغث – أوڨار ن 699 ن ييكيلوڨرامن ن لكيف إي ثطف ييوث ن تسنسيرث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت اك ذ ييفرذيسن ن تمسثلا ثاغلناوث ذڨ بشار اك ذ تلمسان, إيدينا اس ن لحد ييون ن والغو ن وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.

"ذڨ ؤكاثار نومنوغ مڨال ن تينغي ثوديسث, ييوث ن تسنسيرث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ثوبژ, ثانزايث اكي ن 11 مغرس 2018 ذڨ وادڨ إيد يزڨان ذڨ ثليسا ن بني صاف, ثاويلايت ن بشار (ثامناضث ثاسرذاسانت ثيس 3), ييون نومسثي إي وومي كسن 45 ن ييكيلوڨرامن ن لكيف, ما ذيفرذيسن ن تمسثلا ثاغلناوث طفن 214,25 ن ييكيلوڨرامن نيضن ن لكيف ذڨ تلمسان (ثامناضث ثاسرذاسانت ثيس 2)’, إيد يسدي وغبالو ني.

سڨ ييذيس نيضن, ثيسنسيرين ن ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ‘’طفنت, ذڨ ثمنغاسث اك ذ عين ڨزام (ثمناضث ثاسرذاسانت ثيس 6), كراض (03) ن ييمستيين إي وومي كسن ييوث ن تمكحلت نونطاڨ, ييوث ن تسكساوين, كوژ (04) ن تكروسين اك ذييفشكا نوغيزي’, ما ذ تاسنسيرث نيضن ‘’ثطف, ذڨ ثبسكرث (ثامناضث ثاسرذاسانت ثيس 4), ييون نومسثي إيركبن ذڨ ييون نوكاميون إيديعبان34 ن ييقنطارن ن تڨلا’.

امنوغ مڨال ن تينغي : أوڨار 699 كلغ ن لكيف إي طفن ذڨ بشار اك ذ تلمسان (اغليف ن تمحاديث)
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 مغرس 2018 14:41     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 25 ن تيكّال   بضو