Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اذ تڨ لزاير ييوث ن تمليليث ثافريقيث سڨ واس ن 9 غر 10 يبرير غاف يغبولا ن تيژراف ن ترمغا

  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 مغرس 2018 15:17     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 33 ن تيكّال
اذ تڨ لزاير ييوث ن تمليليث ثافريقيث سڨ واس ن 9 غر 10 يبرير غاف يغبولا ن تيژراف ن ترمغا

لژاير ثمناغث - اذ تڨ لزاير سڨ واس ن 9 غر 10 يبرير إي ديثدون ييوث ن تمليليث ثافريقيث ن وسوير أونيڨ غاف ييغبولا ن تيژراف ن ترمغا, إيديشار, اس ن سبث ذڨ لزاير, أونغلاف ن ييوژلا إيوردانيين, عبد القادر مساهل.

ضرو ن تمليليث اكي ذڨ تمدينت ن لزاير ذ ‘’ييون ن وغثاس إي وين ذڨ وايور ن شتمبر 2014 ذڨ ثقاشوشث ن ييغلا ن ييووناك اك ذوناباض ن وسقامو ن تلويث اك ذ تغليسث ن تذوكلي ثافريقيث, إي يتواقبلن ذڨ ييوث ن ثقاشوشث’ ن تذوكلي ثافريقيث, إيدينا ماس مساهل ذڨ ييون نوساراڨ ن تغامسا ذڨ ثاڨارا ن ومديوني اك ذوسلواي ن وسقامو ن تذوكلي ثافريقيث, موسى فاكي ماحامات, يلان ذڨ ييوث ن تيرزي ثونصيبث ن كراض ووسان ذڨ لزاير.

"اساراڨ اكي يلان ازال امقران ذڨ واتال ن ييمير اكي إي واكن اذ نسعو ييون ن وادوذ افريقي, اذ نعرض اذ نمبيدال ثيموغليوين ناغ ذڨ واين يرزان إيساضوفن ن ثمورا ناغ, اك ذوسماڨي ن تمليلت ن تسودا ناغ إي لا يتناغن مڨال ن وسيملل ن تذريمت اك ذ ييستيين يمڨارذن’, إيدينا ؤنغلاف.

اذ تڨ لزاير ييوث ن تمليليث ثافريقيث سڨ واس ن 9 غر 10 يبرير غاف يغبولا ن تيژراف ن ترمغا
  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 مغرس 2018 15:17     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 33 ن تيكّال   بضو