Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اسقامو أونيڨ إي ثيموزغا اك ذ ثنڨا ن ييسالان ن لزاير اذ سودسن اس ن سبث إيد يتدون ييون ن ومياڨر ن تلغوث يلان اسنثل ن تمازيغث اك ذ ييمژلا إيناڨذوذن

  يفّغ-د أس ن: لخميس, 08 مغرس 2018 14:11     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 31 ن تيكّال
اسقامو أونيڨ إي ثيموزغا اك ذ ثنڨا ن ييسالان ن لزاير اذ سودسن اس ن سبث إيد يتدون ييون ن ومياڨر ن تلغوث يلان اسنثل ن تمازيغث اك ذ ييمژلا إيناڨذوذن

 

لژاير ثمناغث – اسقامو أونيڨ إي ثيموزغا  اك ذ ثنڨا ن ييسالان ن لزاير, اذ سودسن اس ن ساد (سبت) إيد يتدون ذڨ ثسغيمت ن تنڨاروث اكي, ييون ن ومياڨر ن تلغوث غف أوسنتل ن ’تمازيغث اك ذ ييمژلا إيناڨذوذن’, س وتكي ن ييسداوانن اك ذ ييمسوغلن س تيهاوث ن ييڨنساسن ن سديس ن يينغلافن.

امييڨر اكي يرس ذڨ وبريذ نومشوار يرزان اسوغل غر توثلايث ثمازيغث ن والالن يمڨارذن إيڨان ذڨ أوسڨاس ن 2017 يلان إيسوي ذ امسزڨي شويط شويط غر واين إيدثنا ثمنضاوث, إي شڨرن ذڨ فورار 2016.

ذڨ أوسيهار اكي, اذ تيلي ذڨس ييوث ن تغوري اك ذوقبال ن وامك ارا ييلين إيسكيلن ن تيرا يلوڨنن مي ارا ييلين ييڨاليسن اك ذ ييموڨيزن ن تذبلت اك ذوسضرو ن ييسالالن ن ييمسلي إي ييزنن يرزان إيمسيكلن.

اسقامو أونيڨ إي ثيموزغا اك ذ ثنڨا ن ييسالان ن لزاير اذ سودسن اس ن سبث إيد يتدون ييون ن ومياڨر ن تلغوث يلان اسنثل ن تمازيغث اك ذ ييمژلا إيناڨذوذن
  يفّغ-د أس ن: لخميس, 08 مغرس 2018 14:11     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 31 ن تيكّال   بضو