Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اسيڨز ن ييماراون ن ييبالموذن سڨ واس ن لخميس ذ افلا اكن اذ اسن ياوض ييزن ن سمس ن ثزميلين ن ييڨورذان نسن

  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 07 مغرس 2018 15:18     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 15 ن تيكّال
اسيڨز ن ييماراون ن ييبالموذن سڨ واس ن لخميس ذ افلا اكن اذ اسن ياوض ييزن ن سمس ن ثزميلين ن ييڨورذان نسن

لژاير ثمناغث - إيماراون ن ييبالموذن اذ سيڨزن إيمان نسن سڨ واس ن وامهاد (لخميس) إيديتدون ذ افلا ذڨ ثغرغرث ثومضينت إي سن يتواعزلن اكن اذ اسن ياوض ييزن ن سمس يرزان ثالماسث ن تكرايورث (ثيزميلين) ن واراو نسن ذڨ ثانسا اكي : إيدثنا اس ن وارام (تلاثا) ثنغلافث نوسڨمي اغلناو, نورية بن غبريت, غاف أوسبثر ينس نوژطا ن فايسبوك.

ثڨا ثنغلافث, إيلمند ن وايا, ييوث ن ثيليساراڨث اك ذ ينمهالن نوسڨمي إي روفقن إيجنيورن ذڨ ثسنسلكيمت اك ذ ييكاثارن ن تذبلت ثالماسث إيدڨ سكثازلن إيموكنن إينڨورا ارا ديضفر أوسمرس ن تلونت عزلن إي يماراون ن ييبالموذن.

ثسيفررد, ذڨ ييناو ينس, ذاكن يسفك اذ ييلي ‘’أوسڨرو ن واك ثيزمار ناغ’ اكن اذ تنجح ثمزلت اكي, ثزيرڨد ماسا بن غبريت اڨموض يلهان إي يس ارا دثڨلو, ثغراد إي ويذ يتكين ذڨ أوساراڨ اكي اكن اذ ماهلن أوڨار اك ذ اذ ناوض غر ييون نوسثرر ن واك أوڨزومن ذڨ أوكاثار نوسنبض يلهان, ثافراوانت ن تذبلت اك ذوسضرو ن ييزالن ن تغذمت’.

 

اسيڨز ن ييماراون ن ييبالموذن سڨ واس ن لخميس ذ افلا اكن اذ اسن ياوض ييزن ن سمس ن ثزميلين ن ييڨورذان نسن
  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 07 مغرس 2018 15:18     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 15 ن تيكّال   بضو