Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسدرم ن تكازمات ذ 14 ن لميناث ثسناسيانين ذڨ ثوبيرت-أغليف ن تمحاديث

  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 07 مغرس 2018 12:50     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 29 ن تيكّال
أسدرم ن تكازمات ذ 14 ن لميناث ثسناسيانين ذڨ ثوبيرت-أغليف ن تمحاديث

لژاير ثمناغث – ثسدرم ييوث ن تسنسيرث ثوشريكث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ييوث ن تكازماث ايدڨ أوفان 14 ن لميناث ثينسايانين ذ 2,5 ن ييكيلوڨڕامن ن ييفخساين اس ن تلاثا ذڨ ثوبيرت, غف واكن ايدينا, اس ن لاڕبعا, ييون ن والغو ن وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.

« ذڨ ؤكاثار ن ييمنغي مڨال ثرمغا يرنو سوغلث امليل ن ووملان, ثوفاد ييوث ن تسنسيرث ثوشريكث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت يرنو ثسدرم, اس ن 6 مغرس 2018, ذڨ ثوبيرت (ثمناضث ثاسرذاسانت 1) ييوث ن تكازمات ايدڨ لانت 14 ن لميناث ثينسايانين, 2,5 ن ييكيلوڨڕامن ن ييفخساين ذ ييفشكا يمڨاراذن ن وسطرضق », غف واكن ايدينا والغو اكي.

سڨ ييذيس نيضن, ذڨ ييوث ن تمهلت نوڨاوس ذوناذي ذڨ تيپازة (ثمناضث ثاسرذاسانت 1), ثوداذ ثسنسيرث نيضن ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت يرنو ثسدرم ييوث ن تسداريث ن ييرماغن ايدڨ ثلا ثوتشيث ذ تغاوسيوين يمڨاراذن.

أسدرم ن تكازمات ذ 14 ن لميناث ثسناسيانين ذڨ ثوبيرت-أغليف ن تمحاديث
  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 07 مغرس 2018 12:50     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 29 ن تيكّال   بضو