Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ماس لوح يرمس انغلاف أسعودي نوڨنسو

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 06 مغرس 2018 15:28     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 39 ن تيكّال
ماس لوح يرمس انغلاف أسعودي نوڨنسو

لژاير ثمناغث – انغلاف ن تغذمت, طيب لوح يرمس اس ن وارام (تلاثا) اڨلذون عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود, انغلاف اسعودي نوڨنسو, إيديڨان ثيرزي ثونصيبث غر لزاير.

ثيمليليث اكي, إي سهرون غار ثماڨليوين ن سناث ن تمورا, مسلاين ذڨس غف أومذهل أوشريك ذڨ ثغولا ثاغذمانت اك ذ تزرفانت.

انغلاف اسعودي نوڨنسو إيڨاد ياكان ييوث ن تيرزي غر واماس اغلناو ن ييناڨراون ن تسنسلكيمت ذڨ ثمناغث, اندا إيوالا أك إيمهازن إي سكلسن ذڨ واين يرزان اسثرر ن تغذمت, ذغا ازبڨ أليكترونان إي يبذاب لا يتدو ملي كان ذڨ لزاير. رنان ذاغن سڨزيناس لاثر ومضين اك ذوسمرس ينس ذڨ ثغولا يرزان ثاغذمت.

 

ماس لوح يرمس انغلاف أسعودي نوڨنسو
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 06 مغرس 2018 15:28     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 39 ن تيكّال   بضو