Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

يوغالد ييون نوسافاڨ ن تڕميسث ن إير ألجيري سڨ وزڨن ن وبريذ ينس إيلمند ن ووڨور اثويلان

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 06 مغرس 2018 15:19     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 13 ن تيكّال
يوغالد ييون نوسافاڨ ن تڕميسث ن إير ألجيري سڨ وزڨن ن وبريذ ينس إيلمند ن ووڨور اثويلان

لژاير ثمناغث - يوغالد ييون نوسافاڨ ن تڕميسث ن إير ألجيري, يكرن اذ يروح اس ن وارام (تلاثا) ثانزايث غار بيروت, يوغالد سڨ وزڨن ن وبريذ ينس سڨ يزري ييون نوسراڨ ذڨ ييڨني إيلمند ن ووڨور اثويلان, إيغدنان سڨ ثمهلا ن تغوالت ن تڕميسث اكي ثيمزووث ثاغلناوث, ماسا مونية برتوش.

"ثاڕميسث ن إير الجيري ثسلغاد ذاكن اسافاڨ يقنن لزاير غار بيروت يتواحتم اكن اذ يوغال غر أونافاڨ هواري بومدين سڨ يزري ييون نوسراڨ ن وافوڨ إيلمند ن ييون نوڨنو اثويلان إيد يضران مي يلا ذڨ ييڨني’, إيد يزيرڨ وغبالو ني.

امنزاض نوسافاڨ ‘’يفرن اذ يوغال سڨ وزڨن ن وبريذ إيلمند ن تغليسث, رنوياس ذاغن اكن اذ يصڨم اسافاڨ اكي ذڨ لزاير اكن اذ يزڨل اسوفغ ن يذريمن غار برا’, إي يرنا يناد.

 

يوغالد ييون نوسافاڨ ن تڕميسث ن إير ألجيري سڨ وزڨن ن وبريذ ينس إيلمند ن ووڨور اثويلان
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 06 مغرس 2018 15:19     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 13 ن تيكّال   بضو