Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

10 ن تدايڕيوين ايدڨ ارا سڨيجن مدن ذڨ وحريش ويس سين ن تمهلت ثيس 23 ذڨ ثويلايت ن لزاير

  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 21 فورار 2018 12:46     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 92 ن تيكّال
10 ن تدايڕيوين ايدڨ ارا سڨيجن مدن ذڨ وحريش ويس سين ن تمهلت ثيس 23 ذڨ ثويلايت ن لزاير

لژاير ثمناغث – ثناد ثويلايت ن لزاير ذڨ ييون ن والغو ذاكن احريش ويس سين ن تمهلت ثيس 23 ن وسڨيجي ن ويذ يسوثرن ثانزذوغث ذڨ ثويلايت اكي اذ دثحاز 10 ن تدايڕيوين ذ 200 ن تواشولين اي يزذغن إيبڕاكن ذ ييدربوزن. إيمدانن اكي اذ دسفايذين سڨ ثنزذوغين ثينمتييين ذڨ ييغارامن إيماينوثن ن تغيوانت ن الدويرة, غف لحساب ن ولغو اكي.

ثيدايڕيوين اكي ذ حسين داي, الحڕاش, الداڕ البيضاء, براقي, بئرمڕاد ڕايس, الدڕاڕية, بوزريعة, بيرتوتة, شراڨة ذ سيدي محمد, غف واكن ايدينا والغو اكي.

ثيواشولين ن حسين داي اي يلان زذغنت امكان أومي ثينين « إينڨزاون » اذ تنت سزذغن ذڨ أوغارام ن 140/350 ن تنزذيغين ن ابزيو 1, ثاغيوانت ن الدويرة.

ثيواشولين ن تدايڕا ن الحڕاش اي يزذغن ذڨ إيبڕاكن ن تژڨي ن تزذايين (باش جڕاح) اذ تنسزذغن ذوغارام اكي انڨارو ذ ييغارامن ن 216/210 ن تنزذوغين ن ابزيو 2, ام واكن ارا زذغنت كرا سڨسنت ذڨ ييغارامن ن 240/100 ن تنزذوغين.

 

 

 

 

10 ن تدايڕيوين ايدڨ ارا سڨيجن مدن ذڨ وحريش ويس سين ن تمهلت ثيس 23 ذڨ ثويلايت ن لزاير
  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 21 فورار 2018 12:46     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 92 ن تيكّال   بضو