Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

امنوغ مڨال ن ييرماغن : إيووناك يدوكلن زولن ثارميث ن لزاير

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 13:37     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 524 ن تيكّال
امنوغ مڨال ن ييرماغن : إيووناك يدوكلن زولن ثارميث ن لزاير

لژاير ثمناغث – انمازول ادوماراي اماريكاني ن تمحاديث, يتواكلفن س ييوژلا إيفريقيين, الان پاترسون, إيزول, اس ن تلاثا ذڨ لزاير ثمناغث, ثارميث ن لزاير ذڨ واين يرزان امنوغ مڨال ن ثرمغا.

ماس پاترسون إي يمديونين اك ذونغلاف ن ييوژلا إيوردانيين, عبد القادر مساهل, غر ثاما ن ييموهال نوديوني اسرذاسان ويس 8 ازيري-اماريكاني, إيزول ‘’اسوير ن ترميث ن لزاير اك ذ تقاشوشث ثطف ذڨ واين يرزان امنوغ مڨال ن ثرمغا’.

 

يناد, ذڨ ييوث ن تسغروث إي ثغامسا ذڨ ثاڨارا نوديوني, اسيرم ن ييووناك يدوكلن يبغان اذ فارصن ثارميث ثازايريث ذڨ ثاغولت اكي, اكن اذ تكين ذڨ ؤسغلس اك ذوسركذ ذڨ ثمناضث اك ذوماضال.

آخر تعديل على لاربعا, 14 فورار 2018 09:59
امنوغ مڨال ن ييرماغن : إيووناك يدوكلن زولن ثارميث ن لزاير
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 13:37     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 524 ن تيكّال   بضو