Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اسقامو ن وغلان : اذ تيلي ثغيميث اس ن لخميس ارا يرزون ثوثريوين ثيثلايانين

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 11:41     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 486 ن تيكّال
اسقامو ن وغلان : اذ تيلي ثغيميث اس ن لخميس ارا يرزون ثوثريوين ثيثلايانين

لژاير ثمناغث – اذ يڨ وسقامو ن وغلان اس ن لخميس إيديتدون ييوث ن تغيميث ارا يرزون توثريوين ثيثلايانين إي دقس ن يينسغوما نوناباض, إيدينا اس ن لثنيين ييون ن والغو ن وسقامو.

اذ رزونت ثوثريوين اكي إينغلافن نوڨزوم نوڨنسو, ن تمازذايين ثيديڨانين اك ذوصڨم ن واكال, ن تژورث, ن ييموهال إيناڨذوذن اك ذ تذاوسا, ن ييمدانن اك ذ تسمسكلت ن سبيطاراث.

 

 

اسقامو ن وغلان : اذ تيلي ثغيميث اس ن لخميس ارا يرزون ثوثريوين ثيثلايانين
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 11:41     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 486 ن تيكّال   بضو