Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

يوض لعفو ن ڕبي أونغلاف اقبوڕ امجاهذ عبد الحفيظ أمقران

  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 فورار 2018 14:57     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 158 ن تيكّال
يوض لعفو ن ڕبي أونغلاف اقبوڕ امجاهذ عبد الحفيظ أمقران

لژاير ثمناغث- انغلاف اقذيم ن تغاوسيوين ن وسغان امجاهد, عبد الحفيظ امقران, يوض لاعفو ن ڕبي اس ن سبث ذي لعمڕ ينس 92 إيسڨاسن, إي نعلم سڨ وغليف ن يمجاهدن.

 

امڕحوم يلا ذانغلاف ن تغاوسيوين ن وسغان ذڨ أوناباض غف يلا ذيخف امڕحوم رژدها مالك ڨر 1992 ذ 1993 أوقبل اذ يفغ غار ثغثسث اذ ديلهو س ثيرا ن شفاواث ينس لاذغا اين يخذم أوسان ن ومڨارو ن وسللي اغلناواضانت.

يوض لعفو ن ڕبي أونغلاف اقبوڕ امجاهذ عبد الحفيظ أمقران
  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 فورار 2018 14:57     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 158 ن تيكّال   بضو