Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير ثزڨا غر ييذيس ن ثلوفا ن وسللي ن واغلانن اعڕابن

  يفّغ-د أس ن: لحد, 04 فورار 2018 13:42     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 192 ن تيكّال
لزاير ثزڨا غر ييذيس ن ثلوفا ن وسللي ن واغلانن اعڕابن

سطيف – ثانمهلا ن فلسطين ذي لزاير, لواي عيسى, إيوكذد اس ن سبث ذي سطيف, غر ثاڨارا ن تمليليث ثاڨراغلانت غف " القدس, ثامزڨيدا ن الاقصى ذوزكا ن تالوفث غف ثزڨا " لزاير" ثبد لاذغا اسللي ن يغلانن اعڕابن".

"ثيميليث اڨي ياكان ثتبڨيند إيبدي ألبذان ن لزاير غر ييذيس ن تلوفا ن يغلانن", إيدينا أونماهال افلسطيني ذڨ ييوث ن تغڕي إي ثنڨا إيسالن ن لزاير, غر ييذيس ن تمليليث اڨي ن سين ن ووسان ديلان ذڨ وخام ن يذلس هواري بومدين إيد ثسودس ثيدوكلا ن لعولاما إيزايريين اك ذ تنمهالت ن وسغان ن تويلايت إي يحضڕ أوسلواي نوبيرو ن حماس ذي لزاير, ذوڨنساس ن تمهلا ن تڨذوذا ثاعڕابث ثاصاحڕاويث ثاماڨذايث اك ذوسلواي ن تيذوكلا ن لعولاما عبد الرازاق ڨسوم.

"ثغاوسا ثاڨجذانت نوساراڨ ذاصحڕص غف واين إيلاقن اذ يتواخذم إيلمند ن القدس, فلسطين ذوغڕف انازباي افلسطيني غاس اكن يطوقث فلاسن لحڕص",إيديوكذ أوديبلوماسي ياڨي.

 

آخر تعديل على لتنيين, 12 فورار 2018 10:12
لزاير ثزڨا غر ييذيس ن ثلوفا ن وسللي ن واغلانن اعڕابن
  يفّغ-د أس ن: لحد, 04 فورار 2018 13:42     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 192 ن تيكّال   بضو