Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سماڨين سين ن ييرماغن نيضن سڨ ڨار طام إينغان ذڨ ثخنشلت

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 30 ينّاير 2018 11:04     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 248 ن تيكّال

لژاير ثمناغث - سماڨين سين ن ييرماغن نيضن سڨ ڨار طام إي ثنغا ذڨ ييوث ن تمزلت ن تغارا, اس ن لجمعا يزرين, ثسنسيرث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ذڨ ثغيوانت ن ششار ذڨ ثويلايت ن تخنشلت, إيدينا اس ن لحد وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث ذڨ ييون ن والغو.

‘’ذڨ ؤكاثار نومنوغ مڨال ن ييرماغن, سڨ ثڨا ثسنسيرث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, اس ن 26 يناير 2016, ييوث ن تمزلت ن تغارا ذڨ ثغيوانت ن ششار ذڨ ثويلايت ن تخنشلت (ثامناضث ثاسرذاسانت ثيس 5), سڨ سماڨين سين (2) ن ييرماغن سڨ ڨار طام (8) إي نغان, رنان سماڨين سين (2) ن ييرماغن نيضن’, إيدينا وغبالو ني.

‘’إيسماون ن ييرماغن اكي إيميهاون إيغف لان تناذين, م. عمار إيوومي تينين زايد عبد الله, يلان لا يرمذ ذڨ ثڨراوث ن ييرماغن سڨ أوسڨاس ن 1995 يرنا ذ اماساي ن دقس ن ييڨيثن ن تينغي. أولا ذارماغ اكي يلان إيسم ن ب. مراد إيوومي تينين ابو فيراس, إي كشمن غر ثڨراوين ن ييرماغن ذڨ أوسڨاس ن 2010, إيديسدي وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.

سماڨين سين ن ييرماغن نيضن سڨ ڨار طام إينغان ذڨ ثخنشلت
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 30 ينّاير 2018 11:04     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 248 ن تيكّال   بضو