Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثيمليليث ڨار وغليف أوسڨمي-كنابيست: أور يلي ومثاوي

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 29 ينّاير 2018 12:06     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 253 ن تيكّال

لژاير ثمناغث- ثيمليليث ڨار إيڨنساسن ن وغليف أوسڨمي اك ذوسقامو اغلناو إيماني ن ييسلماذن ن وحريش أوسڨمي (كنابست), يساوض غار ثاڨارا اس ن لحد وار ما يلاد ڨاراسن ومثاوي, إيدينا أوزاراز اغلناو ن ونمالو, سليم والهة.

إيڨنساسن ن كنابست سوثرن "اذ مليلن ثانغلافث ؤسڨمي اغلناو اكن اذ دافن ثيفراثين إيواثان إي ووڨورن نسن" ذفير مي والان ذاكن إيڨنساسن ن وغليف "أور دفكين أولا ذ تيفراث إي واين اك سوثورن" إيلمند ن ڕاي يتوادمن ذي تمليليث ثانڨاروث ؤسقامو اغلناو, إيدينا ونمالاي اڨي.

يسحاسف غف ثذبلت يبذان ياكان ثسنغاس اوسان ن وسڨونفو إي يينمولا لاذغا ذي تويلايت ن بڨايث غاس ما يلا ياكان ومثاوا يرزان اغڕام ن تمسيرين.

ثيمليليث ڨار وغليف أوسڨمي-كنابيست: أور يلي ومثاوي
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 29 ينّاير 2018 12:06     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 253 ن تيكّال   بضو