Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث – ييون أوناڨي يلان ذڨ تكورموت ن منيعة (ثاغرذايت) سفلذنت سريذ س ثليژري مي سعدان ذڨ شرع ييون نووژلو ڨار ثسنبرث ن ثغرذايث اك ذ تسنبرث ن ثينغي ن پاريس, إيد ينا ييون ن والغو ن وغليف ن تغذمت.
لژاير ثمناغث – ثوفاد ييوث ن تسنسيرث ن ترذسا ثاغلانوث ثاغرفانت, اس ن تلاثا ذڨ تيپازة, 12 ن تكازماثين ذ ييفشكا اي سقذاشن إي وغرف ن ييفخساين, ذڨ واكوذ ايدڨ إيفرذيسن ن تمسثلا ثاغلناوث أوبژن, ذڨ سكيكدة, ييون نوفرذيس ن وذهال ن تڨراوين ثيرماغين, غاف واكن ايدينا, اس ن لاڕبعا, ييون ن والغو ن وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.
لژاير ثمناغث – يضراد ييون ن ومييڨر أوسنان غاف ‘ أوسغلس اك ذ تذامسا ن تليسا ذڨ ثمازغا اك ذ ساحل : يسروسن اك ذ ثسنازرث’, سودسنت اس ن تلاثا ذڨ ثوينسث ثاغلناوث ن ترذسا ذڨ بني مسوس (لزاير), إيدينا ييون ن والغو ن وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.
لژاير ثمناغث – يفكاد ييون نورماغ إيمان ينس إي يذوبا إيسرذاسانن ن ثمنغاسث يرنو يويد ييذس ابشكيض, استشاڕ يتشوڕن ذ ييون ن تاويل ن تغوالت, غاف واكن ايدينا, اس ن تلاثا, وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث ذڨ ييون ن والغو.
پاريس – ذڨ 15 ن ييسڨاسن إينڨورا, بذان إيلساون تنفسوسين ذڨ فڕانسا ذڨ واين يرزان اين اي يضران ذڨ ومڨارو ن وسللي اغلناو, لاذغا إيمي اي تنيسبغس أوماهيل ن كرا ن ينمزروين ذ تيدوكليوين ن ييسرذاسن إيفڕانسيين إيقبورن اي ينوغن ذڨ لزاير, غاف واكن ايدثنا ثسغونت ثامايورث ن إيستوريا ذڨ ييون نوكارام ذوزيڨ.
لژاير ثمناغث – يفكاد ييون نورماغ إيمان ينس إي يذوبا إيسرذاسانن ن ثمنغاسث يرنو يويد ييذس ابشكيض, استشاڕ يتشوڕن ذ ييون ن تاويل ن تغوالت, غاف واكن ايدينا, اس ن تلاثا, وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث ذڨ ييون ن والغو.
لژاير ثمناغث – انغلاف امزوارو, احمد أويحي, يناد اس ن لثنيين ذڨ لزاير ذاكن استكلف س ييلمژيين ذ ييون ‘’ن وشقيرو اميران امقران’ رنو ذاغن ‘’ذ اڨروج أوزكا’ ن لزاير.
لژاير ثمناغث – انغلاف امزوارو, احمد أويحي, يرمس اس ن لثنيين ذڨ لزاير انمازول نوسلواي ن تبنكا ثاماضلانت إي ثمناضث نوڨموض الماس اك ذ تفريقث نوڨافا (منا), حافز غانم, إيلا يتڨن ييوث ن ثيرزي نوماهيل غار لزاير ذڨ ؤكاثار نوساراڨ اڨراغلان ن وسوير افلان غاف ثذامسا ثومضينت اك ذ وسمال نوسفار, إيدينا ييون ن والغو ن ييمژلا نونغلاف امزوارو.
لژاير ثمناغث - ثانغلافث نوسڨمي اغلناو, نورية بن غبريت ثڨا, اس ن سبث ذڨ لزاير سناث ن تمليلييين نوماهيل اك ذ ييشريكن ينس إينمتيين ن وڨزوم إيدڨ سكيذن ذڨس ن تنقيضين يلان ازال, إيد ينا ييون ن والغو ن وغليف.
لژاير ثمناغث - ثسيژر لزاير ‘’س لجهد’ ثخازابيث ن ييرماغن إي ڨان ذڨ ونژول ن فرنسا إيد يڨلان س ثغثاس سڨ ڨار ييمدانن اك ذ ييغالن ن تغليسث, إيدينا والغو ن وغليف ن ييوژلا إيوردانيين.