Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- يرمس ؤسلواي ن تڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون، يلان أميرا يتساوا لفحوصاث إسناجيانن ذڨ يج ن سبيكارات ن لالمان، تيراثين ؤسيرم ن شفا س تغاولا سغر يسلواين ن يواناكن إكنيون ذ يمدوكال، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن تسلويت ن تڨذوذا.
لزاير تامانغت- زاث ن ما ن ما يساوا ؤسلواي ن تڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون، لفحوصاث إسناجيانن ذڨ يج ن سبيكارات ؤواناك لالمان، توكذد تغلامت أسناجيانت بلي نثني سارامن أذ ئيلين لهان يڨموضن ن لفصوحات، ذ لحالث نس أذاوسانت ؤفلاش، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أسا لخميس ذڨ ولغو ن تسلويت ن تڨذوذا.
لزاير تامانغت- يغتس ؤنغلاف أمزوارو، ماس عبد العزيز جراد أسثرر وموغون نتويلايين يقنن غر يسكيرن لحجر وخام سي 11 غر 20 ن تويلايين ذڨ ؤكاتار ؤحارب ذ توكسي ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، ئيذ ؤشڨر ن يساراڨن ن لحجر سز4 ؤساراڨ 11 ن ييض غر لخمسة ن تنزايت سڨ آس ئيثيوالان ذڨ مكان ن ساعث ستة، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن يمزلا وغليف أمزوارو.
لزاير تامانغت- يناد ؤنمهال أماتو ن تودسا أناڨذوذت ن تيليزري، أحمد صبان أسا لاربعا سي لزاير تامانغت، غف ؤسوجذ ن تودسا أسكر ن تريا أمولي ذڨ ؤيور ن ومبرئ يد يوسين، تقن غر ؤمزروي أزايري ذ ؤبين وزال نس.
لزاير تامانغت- أوين أسا تامديث لاربعا أسلواي ن تڨذوذا ماس عبد المجيد تبون، غر لالمان إي وسكير إسناجيانن واي غف لوصيث ن تغلامت أسناجيانت، غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن تسلويت ن تڨذوذا.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف أمزواور ماس عبد العزيز جراد، أسا تلاثا سي لزاير تامانغت، بلي تامنضاوت ومبر 2020 توسد باش أذ تكمل أبريذ لبني ن ؤواناك أغلناو، يرني يناد نتا يومن بلي أڨذوذ أزايري أذ يذهل أسنفار أيا يلان يتوعا غف يستورن نس ذ ؤسيرم نس.
لژاير ثمناغث- انغلاف اماجاري ن ييوژلا إيوردانيين اك ذ ثنزوت, پيتر سيجارتو يناد داكن لزاير تسعا "تامليليت تاڨجذانت دڨ أوحارب غف أوركاذ ن ثفريقث نوڨافا" يرنا "اذ تورار ثامليلت ن ودكاث" لاذغا دڨ ليبيا اكد مالي إيلمند ن "لقدر امقران" إيد ثوي مي ثسكشم إيمان ينس دڨ ثزغان يلان دڨ سناث ن ثمورا.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن يوزلا إوردانين، صبري بوقدوم ماني يرمس أسا تلاثا ذي لزاير تامانغت، انغلاف ن يوزلا إوردانين ذ تنزوت اوردانيت أمجري بيتر زيجارتو، غف تضوليت ؤسرسي ن ؤديوني أسرثيث إبدن جار ن سن غواناكن امك أذ يخذم شراكث جارسن.

لحالث أذاوسانت ؤسلواي ن تڨذوذا تلها

الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 22:20
لزاير تامانغت- يوذف ؤسلواي ن تڨذوذا ماس عبد المجيد تبون غر ؤسبيطار ألماس ن عين نعجة (لزاير تامانغت)، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ؤلغو ن تسلويت ن تڨذوذا، ماني إوكذد بلي لحالث نس تلها.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف أمزوارو، ماس عبد العزيز جراد أسا تلاثا سي لزاير تامانغت بلي أسنفار ؤشڨر ن تمنضاوت أثرار ذ أباي ئيذ لفساذ يخضا ئيذ ؤمزروي امقران ن لزاير.