Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث – يمڨارذ وكثامور ن وضفار نوسوندد أومي دغران 5 ن ينمولا نوسڨمي, اس ن تلاثا, سڨ أوغرباز غار وايض ذڨ واكال اغلناو.
لژاير ثمناغث – ثناد ثويلايت ن لزاير ذڨ ييون ن والغو ذاكن احريش ويس سين ن تمهلت ثيس 23 ن وسڨيجي ن ويذ يسوثرن ثانزذوغث ذڨ ثويلايت اكي اذ دثحاز 10 ن تدايڕيوين ذ 200 ن تواشولين اي يزذغن إيبڕاكن ذ ييدربوزن. إيمدانن اكي اذ دسفايذين سڨ ثنزذوغين ثينمتييين ذڨ ييغارامن إيماينوثن ن تغيوانت ن الدويرة, غف لحساب ن ولغو اكي.
لژاير ثمناغث – ثسدرم ييوث ن تسنسيرث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ذڨ بومرداس ييوث ن لبومبا يتواڨن سوفوس, إيدينا اس ن تلاثا ذڨ ييون ن والغو أغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.
لژاير ثمناغث – ثسدرم ييوث ن تسنسيرث ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ذڨ بومرداس ييوث ن لبومبا يتواڨن سوفوس, إيدينا اس ن تلاثا ذڨ ييون ن والغو وغليف ن تمحادثت ثاغلناوث.
 لژاير ثمناغث – اجينيرال ن تفكا ن ترذسا, احمد ڨايد صالح, انمازول نونغلاف ن تمحاديث ثاغلناوث, اغلا ن ييفسيانن ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, اذ يسلوي ازكا ن تلاثا ثيمليليث ثاسڨاسانت ن تغذا ن ييكاثارن اك ذ ييماساين ن تمصوكين ن وسيلغ ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, ذڨ أوغرباز اڨتاثويل, ن لبرج لبحري, أيدڨ ارا يڨ ييوث ن تيرزي نوماهيل, إيدينا اس ن لثنيين وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث ذڨ ييون ن والغو.
لژاير ثمناغث – ثلال ثنغلافث نوسڨمي, نورية بن غبريت, اس ن لحد ثامديث, ذڨ ثسغيمت ن وغليف ينس, ذ ييڨنساسن ن تڨرنمالوث ن ينمولا إيفولمانن نوسڨمي اكن اذ سكيذن ثيغرغرث ن ييسوثرن ن ييسلماذن اي يبضان اذ ڨن امڨارو أوسان ن 20 ذ 21 فوڕاڕ.
– اسلواي ن تڨذوذا, عبد العزيز بوتفليقة يناد اس ن لحد ذاكن اغرف ازايري يسفك اذ يدو ذڨ وبريذ ن تنفليث سوسنذ غف ثمزڨييين ثيمزرويانين ثيغلناوين, إي ثيسڨرون, إي تيسدوكلن إيضلي ذ واس اكي.
ثمنغاسث – يسلوي ؤنغلاف ن يمجاهدن, طيب ژيتوني, اس ن لحد ذڨ ثمنغاسث, إيسكسال ؤنصيبن ن وسفوڨل ن واس اغلناو نومغروس (18 فوڕاڕ).
لژاير ثمناغث – ثشكڕد ثنغلافث نوسڨمي اغلناو, نورية بن غبريت, اس ن سبث, ثوقلا ن « تيماض » ن ييسلماذن غر ثنغرييين نسن, يرنو ثناد ذاكن ايا يسكانايد ذاكن إيسلماذن اكي سعان ثاماسيث ام واكن اي تقادارن إيساضوفن ن تڨذوذا.
لژاير ثمناغث – يووض لعفو ن ڕبي ومجاهد رضا بستانجي, امغار ن يسكوثيين إيزايريين, اس ن لجمعا غر 8 ن ييسڨاسن, غاف واكن إيغديخبر, اس ن سبث, ونزاض اماثو ن يسكوثيين إينسلمن إيزايريين.