Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تاسمكتايت

لزاير ذ شينوا لا سفراينت اذ دهيينت اسنفار اسمسڨاس الاينو إي 2019-2023

لاربعا 11 يوليو 2018 - 16:22
پيكين – مقاوانت لزاير ذ شينوا, اس ن وكراس (لاڕبعا) ذڨ پيكين, اكن اذ دهيينت ثاشراوث ن ييسضرا ايد يلان ذڨ أوكاثار نوغاواس اسمسڨاس ن 2014-2018 ذوهيي نوغاواس اسمسڨاس اماينو إي ثاليث ن 2019-2023

سدرمن ييوث ن تكازمات ذڨ سكيكدة – ثامحاديث

لخميس 12 يوليو 2018 - 15:24
لژاير ثمناغث – ثسدرم ييوث ن تسنسيرث ن ثرذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, اس ن وكراس (لاڕبعا) ذڨ سكيكدة, ييوث ن تكازمات ن ييرماغن ايدڨ لان إيسافارن ذ ييفاريسن نوذاوي, غاف واكن ايدينا, اس ن وكواس (لخميس), ييون ن والغو ن وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.

إيليزي: اشحال ن ييسنفارن ن تژورث اي يبذان تواغلاثن ذڨ جانت

لخميس 12 يوليو 2018 - 15:26
إيليژي – بذان اشحال ن ييسنفارن ن تژورث تواغلاثن ذڨ ثمدينت ن جانت (420 ن ييكيلوميترن ذڨ ونژول ن إيليزي), غاف واكن ايغدنان, اس ن وكواس (لخميس), ييماساين ن ثڕميسث ن وسذڨر ن ثتريسث ذ ووريڨ (سونلڨاز), ايد يرنان ذاكن إسنفارن اكي ذ ويذ ارا يسلهون اسذڨر ن ثتريسث ذڨ يڨمامن يمڨاراذن ن تمدينت اكي.

يموث أونغماس عبد الرزاق سغواني

لخميس 05 يوليو 2018 - 13:27
لژاير ثمناغث – انغماس ن ثغامسا ثادالانت عبد الرزاق "عبدو" سغواني يموث ذڨ ييض ن تلاثا غار لاربعا ذڨ لعمر ينس 58 ن ييسڨاسن, إيغدنان ويذ يتماهالن ييذس.

ثلاد ثمزڨونت ن « انژار ذ بوغنجا » ذڨ ثمدينت ن قسنطينة

تلاتا 10 يوليو 2018 - 10:50
قسنطينة – ثتواقدمد ثمزڨونت ن « انژار ذ بوغنجة », اس نوسيدياس ثامديث, ذڨ ومڕاح ن ثنازنت ثالماسث يلان سذاث أومزڨون امناضان ن محمد-طاهر-فرڨاني, ذڨ قسنطينة, يرنو يس اي عاوزن يقسنطينيين اي ينومن تنجماعن س يخامن زيك, أولا ذڨ أونبذو.

اباژ ن سين ن ييمدانن يموزڨن ذڨ ثوكرضا ن ييمسداين – ثاغليسث ن تويلايت ن لزاير

سّبت 07 يوليو 2018 - 16:02
لژاير ثمناغث – ؤبژن ييمژلا ن تغليسث ن لزاير سين ن يمدانن يموزڨن ذڨ ثوكرضا ن ييمسداين ڨار لزاير ذ البليدة, ام واكن ايدران 3 ن تكڕوسين يتواكرن, غاف واكن ايدينا ييون ن والغو ن تفكا اكي ن تغليسث اس ن وسيدياس.

وهڕان: اسدرم ن ييوث ن تڨراوث ن ييماكارن ذ ييريري ن 25 ن ييمليونن ن ييديناڕن

لخميس 12 يوليو 2018 - 15:22
وهڕان – سدرمن ييفرذيسن ن تمسولتا ثاغذمانت ن تغليسث ن تويلايت ن وهڕان, ييوث ن تڨراوث ن ييسفساذن اي يموزڨن ذڨ ثوكرضا ن ييخامن, ام واكن ايد ران 25 ن ييمليونن ن ييديناڕن, غاف واكن ايدثنا ثفكا اكي ن تغليسث اس ن وكواس.

أوفاند ييون نوفاكان ذفير ما ثوثد ثزنزلت ن مكسيكو

لخميس 12 يوليو 2018 - 15:08
كورنافاكا – ثيزنزلت اي يحوزان ثالمامسث ن ميكسيك اس ن 19 شتمبڕ يزرين ذ تين اي يساوضن غار ييوث ن تڨراوث مغرن: إيڨالوزن ن ييون نوفاكان ن ثلالوش اي يلان ذ ايوش ن ونژار ذڨ ثاليث ن ييميكسيثاثن, يرنو واكي ذ افاكان ايد يوسان ذڨ ييون نوزاموڨ ن توپانزولكو, ذڨ…