Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تاسمكتايت

اسوندذ ن ييناوارن ذڨ فڕنسا: اذ دييلي شوال ذڨ وافوڨن ن إير ألجيري غار فڕنسا

تلاتا 22 مايو 2018 - 13:50
لژاير ثمناغث – ثناد ثڕميسث ثاڨنانت ثاغلناوث ن إير ألجيري ذاكن اذ دييلي شوال ذڨ وافوڨن ينس غار فڕنسا سڨ واس نوويناس (لثنيين) غار واس ن وكراس (لاڕبعا) غاف لجال نوسوندذ اي ڨان ييناوارن إيفڕانسيين, غاف واكن ايد ثبذر ثڕميسث اكي ذڨ ييون ن والغو.

تلمسان: اذ تبذو ثڕميسث ن سيام افارس ن ييمساونن ذڨ يناير ن 2019 – اماساي

لحد 20 مايو 2018 - 15:11
تلمسان – اذ تبذو تڕميسث ثوخليضث ثازايريث-ثاطاليانيث ن CIAM Ascensori e Servizi Srl, افارس ن ييمساونن ذڨ تلمسان ذڨ يناير ايديتدون, غاف واكن ايد ينا ييون نوڨنساس ن تڕميسث اكي إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير.

ثاشيرضارث ن ثولاوين : ثاغلامت ن ثغليسث ثاغلناوث ثوي ثاقبوشث ن ثمغونت

لتنيين 21 مايو 2018 - 13:05
وهران – ثيمشيرضارين ن ثغلامت ن ثغليسث ثاغلناوث وينث ثاقبوشث ن ثمغونت ن موبيليس سڨ رنانت ذڨ ثمليليث ن ثاڨارا ثغلامت ن قسنطينة س ثيثوين ن ييسوان 4-3 (0-0 ذڨ ثاڨارا ن 90 تميكين), اس ن تلاثا ذڨ وانرار أحمد-ژبانة ن وهران.

اسارو "آفنجرس" يزڨر إي يزيريڨ نومليار ن ييدولارن إيد يسكشم ذڨ 1 ن ووسان

لاربعا 09 مايو 2018 - 12:32
لوس أنجليس - اسارو "آفنجرس" مازال يطف امضيق امزوارو ذڨ وسمونو ن ييسورا إيد يسكشمن أوڨار ن يذريمن, يساوض غار 14,8 ن ييمليونن ن ييدولارن ذڨ ييواناكن يدوكلن اك ذ كندا, يزڨر إي يزيريڨ نومليار ن ييدولارن ذڨ واك امضال ذڨ 1 ن ووسان.

طفن ييون نومسثي إي وومي كسن 22.500 كغ ن لكيف ذڨ ثباتنت (اغليف ن ثمحاديث)

لتنيين 21 مايو 2018 - 13:22
لژاير ثمناغث – ازال ن 22.500 ن ييكيلوڨرامن ن لكيف إي ثكس, إي ييون نومستي اس ن السبث يزرين, ييوث ن تسنسيرث ثوشريكث ن ثرذسا ثاغلناوث ثاغرفانت ذڨ ثباتنت, إيد ينا اس ن لحد أوغلي ن ثمحاديث ثاغلناوث ذڨ ييون ن والغو.

إيسهوا ن وبريذ : موثن 4 ن ييمدانن اك ذ 14 نيضن ذيمجراح ذڨ 24 ن ييسراڨن اكي إينڨورا (امسثن اغاريم)

تلاتا 22 مايو 2018 - 13:48
لژاير ثمناغث - موثن كوژ (4) ن ييمدانن اك ذ 14 نيضن ذيمجراح ذڨ ييسهوا ن وبريذ إيد يضران ذڨ 24 ن ييسراڨن اكي إينڨورا ذڨ واكال أك ن تمورث, إيد ينا اس ن لثنيين أومسثن اغاريم ذڨ ييون ن والغو.