Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- ورعاذ ثتكميل تنڨا ن يسالن ن لزاير (وأج)، يلات تسڨوفل آسا تلاثا أمولي ويس 59 ن ؤسبدي نس، تماهيلت ؤسثرر وبريذ ؤماهيل نس، ام ؤسرسي ن مناو ن يسنفارن ؤميزڨد ئيذ ؤمضرن أمقران غر ؤسمضن يلان زرنثن إميدياتن ؤماضال.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- سجلن 593 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 84.152 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 2.2 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 16 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

لزاير تامانغت- يناد ؤديوان أغلناو ن ؤقارع وافلو بلي لكمياث ن ونزار ذي تسمهويت ن تجرس تأذ إلين قريب نيغ قل وسكير ذڨ ؤڨافا ن تمورث، ذڨ وكوذ ماني أذ يلي لمعدل ن تصديرين ن وزغال عذلنت غر زغلنت، ذڨ ؤڨافا ن تمورث ذ توريرين إنيجايين.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- يغتس ؤناباض أنرني ذڨ ؤسرسي ن يسكيرن ن لحجر اموران ن تغيميث ذي ثيدار ئيد يذفن سڨ ؤساراڨ ن ثمنية ن تمديث غر لخمسة ن تنزايث سڨ آس ن لاربعا ئيد يوسن غف وسوير ن 34 ن تويلايين، ذڨ واكوذ ن 15 ن وسان، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين آسا لثنين ذڨ ولغو ن ييمزلا ؤنغلاف أمزوارو.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- يغتس ؤنغلاف أمزوارو، عبد العزيز جراد، أرفاذ ؤحبس ن لخذامي ؤمسني أڨنان أناڨذوذ إي يمسبريذن غف وسوير ن تزطوا ن ذاخل، سڨ آس ن لحد 06 جمبر ئيد يوسين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين آسا لثنين ذڨ ولغو ن يمزلا ؤنغلاف أمزوارو.

نشر في تادامسا

لزاير تامانغت- سجلن 978 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 83.199 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 2.2 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 21 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

لزاير تامانغت- سجلن 1009 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 82.221 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 2.4 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 17 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

لزاير تامانغت- يسلوي ؤنغلاف أمزوارو، ماس عبد العزيز جراد آسا لحد أسقامو أغليفان ؤشريك يقنن غر ؤقيم ن تديانت تاذوسانت ن ؤزوزر ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن يمزلا ؤنغلاف أمزوارو.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- سجلن 1044 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 81.212 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 2.4 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 21 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

لزاير تامانغت- تسنكر لزاير س لڨدر آسا سبث ؤموغ ن لبرلمان أيوروبي غف تمسالت ن يزرفان ذي لزاير، ماني توكذد بلي ماتا ئيد يوسين ذڨس ذامشكوك" لملخص نس ذ امنوغ مڨال وغرف أزايري ذ تيذوسا نس أكذ ؤواناك ازايري"، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن وغليف ن تغاوسيوين إوردانين.

نشر في لزّاير