Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- يسفلد ؤناباض، آس ن وكراس، ذڨ تمليليث أيسلوي ؤنغلاف أمنزو، عبد العزيز جراد، إي ييون ن ؤنسكين يرزان أسنفار ن تاناضت تاسلكمانت أرا يسنفلان يرنو أد يسمد تاناضت ن 2003 ذ إسبضن تويتلين ذ ؤسوير ن تالالت أرا يتونكفن إي يينسمالن إلمزين يرنو ذ تين أرا يرن أمتوي أيا يرزو يتوفكن إي يينسمالن إلمزين يرنو ذ تين أرا يرن أمتوي أيا يرزا ؤلا ذ كرا ن تاقايين ن ييماهالن غر يذيس ن ينربيين ذ ييمزراون.

نشر في تادامسا

لزاير تامانغت- يناد آس ن ؤسيناس ذڨ لزاير تامانغت، ؤنغلاف ن توذريمت أيمن بن عبد الرحمن، داكن أذر زمن إهري ن سناث ن تبانكيوين تيناڨذوذين ذڨ تاڨازت ن لزايرذڨ 2021 ذڨ ؤكاثار ن تسمسكال تويناباضين ن ؤناڨراو أذريمان أغلناو.

نشر في تادامسا

لزاير تامانغت- تشارد تانڨا تاغلناوت إي وسلهو ذ ؤسنڨمو ن تنزدوغت (عدل) ، أس ن ؤسيضياس تانزايت، تامهلت تانڨاروت ن وفران ن وسمل، ذڨ ؤكاتار ن واهيل ن عدل 2 إي لفايدة ن 101.891 ن يمسوترن ذڨ 33 ن تويلايين، غف واكن أد ينا أس ن ؤسيضياس، ؤنمهال أماتو ن تنڨا طارق بلعربي.

نشر في تادامسا

وهران- تساوا ترميست ن سيما بني صاف (عين تموشنت) إضفرن أمجمول تامڨوري ن سيما لزاير (ديكا) ؤسان أيا إنڨورا تاماهيلت تامزواروت ؤسيجو غر موريطانيا إي 13 الف يطنن سڨ تاڨنا ن لكلنكر يلان تيشت سڨ تينڨوا ن سيما، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ؤمجمول أيا.

نشر في تادامسا

لبليدة- يسغرت ؤنمهال أماتو إمعاون ن تنڨا تاغلناوت ؤسنفلي ن تنزدوغين ذ ؤسلهو نسنت، فيضل زيتوني، آسا لاربعا ذي لبليدة غف ؤسميري ذڨ ؤناڨر ؤسڨاس أيا يتازالن تاماهيلت وفراق ن 30 الف ن تيڨيين تينزدوغين س صيغث ؤزنزي س لكرا "عدل" زوزرنت غف مناو ن تويلايين وغلان، تماهيلت يلان تبذو ذڨ ؤمزوارو ن ؤيور أيا يتزالن.

نشر في تادامسا

تيهرت- تابنكا ن وسماد أغرفان أزايري أذ ترنو تينڨيوين نس سڨ 153 غر 160 ن تنڨيوين ذڨ تمناضين يمڨراذن ن تمورث، غف واكن أيد ينا، آس ن ؤساماس ذڨ تيهرت، ؤسلواي أنمهال أماتو ن تبانكا أيا تاناڨذوذت محمد دحماني.

نشر في تادامسا
الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 14:09

ثانزذوغث: اسدوقس ن ييسنفارن إيبدن وار لعضيل

لژاير ثمناغث – يناد ييون ن ولغو ن وغليف ن ثنزذوغث ذاكن انغلاف ن تنزذوغث, كمال ناصري, إيوكل اسيرا ن وسمال ذ وسفرك اصوكان اكن اذ د يلهو س وسدوقس ن ييسنفارن ن ثنزذوغذ إيبدن.

نشر في تادامسا

لژاير ثمناغث – ثشارد ثبانكا ثاغلناوث ن لزاير, سڨ ملمي كان, ارموذ ن تذريمت ثيسلامانت دڨ 7 ن تنڨيوين ثيماينوثين.

نشر في تادامسا

لژاير ثمناغث – يناد ؤنغلاف ن ثكرازث, عبد الحميد حمداني, اس نوسيضياس دڨ لزاير ثمناغث, ذاكن ثاجوما ن واكال ن تكرازت يتواسون ثوض غر 1,43 ذ امليون ن ييقطارن دڨ شتمبڕ يزرين.

نشر في تادامسا

لزاير تامانغت- ؤشين 180.948 ن تايوينت ن تنزدوغين ذڨ واكوذ ئيد يطفن سڨ ؤمنزو ن 2020 غر ؤمنزو ن ومبر، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا لخميس سي لزاير تامانغت أنغلاف ن تنزدوغت ذ تمدينت كمال ناصري.

نشر في تادامسا