Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أمسال ن تبنيقت ن تيمسليوت ذ تلماست إي لفايدة ن إيا يسعان إسنفارن إثرارن

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 20:12     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 49 ن تيكّال
أمسال ن تبنيقت ن تيمسليوت ذ تلماست إي لفايدة ن إيا يسعان إسنفارن إثرارن

لزاير تامانغت- يسغرت ؤنغلاف إمنتدب غر ؤنغلاف أمزوارو يتواكلفن س تاذامسا توسنانت ذ تيذوسا إمزيانين ياسين المهدي وليد، أسا لخميس ذي لزاير تامانغت غف ومسال ن ترميسين إمزيانين غف يسوي ن تيمسليوث غر إشتكين نسن ذ توكسا ن لوعارث يلان بدناسن ذڨ بريذ ؤسرسي ذ ؤسدر ن يسنفار نسن.

يناد ماس المهدي وليد ذڨ أوال نس ذي ثمليليث تيس مراو (10) ئيذ ن وطاس ن إيا يسعان ؤغرسن إسنفارن إصرارن ذ ترميسين تيمزيانين، يلان يتيلي ؤعقذنث كل لخميس ذي تاسغيميث ن وغليف بلي " أمليليث أيا ثوذف ذڨ ؤكاتار ؤقرب وغليف غر إيا يسعان ؤغرسن إسنفارن إثرارن باش أذ أسلن سغرسن لانشغالاثذ ييشتكين نسن، أما باش أسنكسن ذ اسنسهلن لوعاراث يلان ثبداسن أم تيا يقنن غر تذبلت، باش أذ كملن ذڨ إسنفار نسن ذ تيكلي ذڨ بريذ ؤسدر ذ ؤسرسي ن ييسنفار أيا".

يرني يناد ذي تمسالت أيا ديما بلي أذ إساوا ثيزريوين غف وسوير ن مڨراذ ن لولاياث ن وغلان إي وعقاذ ن ثيمليليين أم ثا، ئيذ ن إيا يسعان إسنفارن إثرارن ذ ترميسين تيمزيانين، غف واما يناد بلي أذي يلي غرس ذي سمانث ئيد يڨورن ثامليليث ئيذسن ذي لولاياث ن سطيف ذ قسنطينة.

أمسال ن تبنيقت ن تيمسليوت ذ تلماست إي لفايدة ن إيا يسعان إسنفارن إثرارن
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 20:12     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 49 ن تيكّال   بضو