Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسقامو أغرفان أغلناو: أذ بذون ذڨ ؤسقرذش ن ؤسنفار ؤساضوف ن توذريمت 2020 أس ن تلاثا

  يفّغ-د أس ن: السبت, 23 أيار 2020 19:52     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 122 ن تيكّال
أسقامو أغرفان أغلناو: أذ بذون ذڨ ؤسقرذش ن ؤسنفار ؤساضوف ن توذريمت 2020 أس ن تلاثا

لزاير تامانغت- أذ بذون ييمازانن ؤسقامو أغرفان أغلناو ذڨ ؤسقرذش ؤسنفار ؤساضوف ن توذريمت إي وسڨاس ن 2020، أس ن تلاثا ئيد يوسين، ماني أذي يلي ودغر غف وضريس أس ن لحد 31 مايو يتازالن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ؤسقامو أسا سبث.

أذ بذون ييمازانن ؤسقامو أغرفان أغلناو ذڨ ؤسقرذش ؤسنفار ؤساضوف ن توذريمت إي وسڨاس ن 2020، أس ن تلاثا ئيد يوسين، ماني أذي يلي ودغر غف وضريس أس ن لحد 31 مايو يتازالن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ؤسقامو أسا سبث.

يوسد ذڨ ولغو ن ؤسقامو أغرفان أغلناو " أييكمل ؤسقامو أغلناو أغرفان ئيماهالن ن تغيميين إماتوثين سڨ واس ن تلاثا 26 مايو 2020 غر واس ن لحد 31 مايو 2020 ذڨ ؤسقرذش ذ ودغار غف ؤساضوف ن توذريمت إي وسڨاس ن 2020".

ذي تمسالت يقنن غر ؤبرمج ن تغيميين، يوسد ذڨ ؤغبالو يا بلي، ييلا أد ييقدم ؤسنفار ن ؤساضوف ن توذريمت سغر ؤڨنساس ؤناباض ذڨ تغيميت ن تمديث ن واس ن تلاثا 26 مايو 2020، غف ؤساراڨ ويس سن ذ وزين ن تمديث، غف ييذيس ن ؤقدم ن وغتاس ن تسميلت ؤذريمت ذ لميزانيث غف ؤسنفار ؤساضوف.

أسقامو أغرفان أغلناو: أذ بذون ذڨ ؤسقرذش ن ؤسنفار ؤساضوف ن توذريمت 2020 أس ن تلاثا
  يفّغ-د أس ن: السبت, 23 أيار 2020 19:52     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 122 ن تيكّال   بضو