Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير سي ثمزوورا ن ييواناكن ن تفريقت يلان تذهل أمون ؤشريك

  يفّغ-د أس ن: الجمعة, 15 أيار 2020 21:26     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 0 ن تيكّال
لزاير سي ثمزوورا ن ييواناكن ن تفريقت يلان تذهل أمون ؤشريك

 

لزاير تامانغت- توغال لزاير سي يمزوورا ن ييواناكن ن تفريقت يلان إذهل أمون ؤشريك، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أس ن لخميس ذڨ ولغو ن ن وغليف إمنتدب ينزاكلفن س تيذوسا إيمزيانين.

 

عتامدن غف ؤغاواس أمستشار ذڨ ؤمول ؤشريك ذڨ ؤسنفار ؤساضوف ن توذريمت 2020، غف لحساب ن ولغو أيا.

 

س لمناسبث أيا،  إسودس ؤنغلاف غمكلف س تيذوسا ذ ترميسين ثيمزيانين، ياسين زليد، س تقنيث ن ؤحاضر يب لبعيذ، س تماسيت ن ؤسلواي ن تسميلت ن ؤقارع ذ ؤسودس ن ييماهالان ن لبورصث، عبد الحكيم براح ذ ؤنمهال أماتو ن لبورصث ن لزاير يزي بن موهوب، ذ واطاس ن ييسلماذن ن تسداويث سي لجالياث إزايريين يتيلين ذي يثمورا ن برا،  أم ؤبروفيسور مزيان لصفر.

 

 

لزاير سي ثمزوورا ن ييواناكن ن تفريقت يلان تذهل أمون ؤشريك
  يفّغ-د أس ن: الجمعة, 15 أيار 2020 21:26     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 0 ن تيكّال   بضو