Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسنفار أمنزو ن ؤساضوف ن توذريمت 2020: أعزز ن لڨدارث ن وسغاي إي وغاريم

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 11 أيار 2020 19:33     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 0 ن تيكّال
أسنفار أمنزو ن ؤساضوف ن توذريمت 2020: أعزز ن لڨدارث ن وسغاي إي وغاريم

لزاير تامانغت- إيسوي ن ؤسنفار أمنزو ن ؤساضوف ن توذريمت إي وسڨاس ن 2020 لان إصادق فلاس ؤسقامو ن يينغلافن، أسا لحد، ر ؤعزز ن لڨدارث ن ؤسغاي ن ييغرمانن، أكذ ؤحسن تواعيث ن تورسضوين ن ؤواناك ذ ورزام غر لاستمثمارت ن تمورا ن برا، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن تسلويث أڨذوذانت.

إيسوي ن ؤسنفار أمنزو ن ؤساضوف ن توذريمت إي وسڨاس ن 2020 لان إصادق فلاس ؤسقامو ن يينغلافن، أسا لحد، ر ؤعزز ن لڨدارث ن ؤسغاي ن ييغرمانن، أكذ ؤحسن تواعيث ن تورسضوين ن ؤواناك ذ ورزام غر لاستمثمارت ن تمورا ن برا، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن تسلويث أڨذوذانت.

أذ يبذو ؤسنفار أمنزو ن ؤساضوف ن توذريمت يلان ناقشنث و صادق فلاس ؤسقامو ن يينغلافن ذڨ تمليليث إكرسن س وبريذ ن تقنيث ن ؤثواصل إزريث،أدو ن تسلويت ن ماس عبد المجيد تبون أسلواي ن تاڨذوذا، س ؤعاوذ ن وضباط ن قلي ن لاحكام يلان ذڨ ؤساضوف ن توذريمت ن 2020، باش أذ عزززن سي لقدرث ن وسغاي ن ييغرمانن.

أسنفار أمنزو ن ؤساضوف ن توذريمت 2020: أعزز ن لڨدارث ن وسغاي إي وغاريم
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 11 أيار 2020 19:33     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 0 ن تيكّال   بضو