Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نقابث نتنڨا ن تمريث ثتلاغا غر لخطث ن ؤسدر أغلناو إي وڨزوم ن تمريث

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 07 أيار 2020 18:09     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 202 ن تيكّال
نقابث نتنڨا ن تمريث ثتلاغا غر لخطث ن ؤسدر أغلناو إي وڨزوم ن تمريث

لزاير تامانغت- ثلاغا نقابث أإلناوت ن تينڨا ن سياحث ذ الاسفار غر ؤتكي غف لخطث أغلناوت إي وسدر ن واڨزوم يلان يزرا أحباس ذامقران س سبث ن ؤنفافاد بوقاشوش، لخطث أيا س سماح سي ضرايب ذ تيا ن لبنكاث ئيذ ن ومسال ن ؤصندوق ن ثويزا إي وعاون ن إيا ينضورن سي تزغنت أيا، واي غف لحساب ن ئيد ينا أسا إي تنڨا ن يسالن ن لزاير أسنفتيل نس أماتو إلياس سنوسي.

يرني يناد ماس سنوسي بلي نقابث أيا تسرس و تخذم لخطث يلان ذيس ثمنية ن لمقترحاث تيڨجدانين، غر ؤبدي ن ييمشيورن إمقران ئيذ ن مڨراذ ن ييمتعاملن ذي تمسالت أيا س تقنيث ن ؤثواصل انميتي.

ثلاغا نقابث أإلناوت ن تينڨا ن سياحث ذ الاسفار غر ؤتكي غف لخطث أغلناوت إي وسدر ن واڨزوم يلان يزرا أحباس ذامقران س سبث ن ؤنفافاد بوقاشوش، لخطث أيا س سماح سي ضرايب ذ تيا ن لبنكاث ئيذ ن ومسال ن ؤصندوق ن ثويزا إي وعاون ن إيا ينضورن سي تزغنت أيا، واي غف لحساب ن ئيد ينا أسا إي تنڨا ن يسالن ن لزاير أسنفتيل نس أماتو إلياس سنوسي.

نقابث نتنڨا ن تمريث ثتلاغا غر لخطث ن ؤسدر أغلناو إي وڨزوم ن تمريث
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 07 أيار 2020 18:09     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 202 ن تيكّال   بضو