Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اژونژو نونڨراو أوريڨان ن تيميمون ذڨ ثويلايت ن ودرار

  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 28 مغرس 2018 15:54     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 64 ن تيكّال
اژونژو نونڨراو أوريڨان ن تيميمون ذڨ ثويلايت ن ودرار

تيميمون - ژونژان, اس ن تلاثا, ذڨ ثويلايت ن ودرار, اناڨراو أوريڨان ن تيميمون ذڨ حاسي باڕودة, ذ وين اي يتوابنان س ثيشوركا ڨار ثڕميسث ثازايريث ن سوناطراك, ثاڕميسث ثافڕانسيث ن توتال ذ تڕميسث ثاسپنيوليث ن كاپسا.

ذ انغلاف ن ييوژلا نوڨنسو, نورالدين بدوي, اي يكلف أوسلواي ن تڨذوذا, عبد العزيز بوتفليقة, اكن اذ يژونژو ثاذومصوكث اكي ثوريڨانت, غاف واكن ايدينا أونغلاف ذڨ ثيناوث ينس إيلمند ن تفوڨلا ن تژونژوت.

حضڕن ذاغ أونغلاف ن تژورت, مصطفى ڨيطوني, ذ وين ن ييماهيلن إيناڨذوذن, عبد الغاني ژعلان, غار ييذيس نوسلواي-انمهال اماثو ن سوناطراك, عبد المومن ولد قدور, ذ ييڨنساسن ن تڕميسين ن توتال ذ كاسپا.

 

 

آخر تعديل على لاربعا, 28 مغرس 2018 15:58
اژونژو نونڨراو أوريڨان ن تيميمون ذڨ ثويلايت ن ودرار
  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 28 مغرس 2018 15:54     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 64 ن تيكّال   بضو